Nu har du chansen att smygstarta ditt arbetsliv – bli studentmedarbetare!

Det är många kommuner som står inför stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning, det gäller även Linköpings kommun. Därför är det en självklarhet för oss att tillsammans med universitet och högskolor ta vara på våra framtida medarbetare – studenterna.

Studentmedarbetare startades i Linköpings kommun år 2014 som ett pilotprojekt. År 2016 gick det över till att bli regionalt och med Linköping och Norrköpings kommunala bolag.

Studentmedarbetare erbjuds en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom studentmedarbetarens input.

Grundkravet är att studenten har eller ska påbörja sista utbildningsåret inom respektive program. Alla utbildningar vid Linköpings Universitet kan vara aktuella för studentmedarbetarprogram.

För mer information:  https://www.student.liu.se/nyhetsarkiv/1.788760?l=sv

Fördelar för dig som student:  

 • Värdefull arbetslivserfarenhet inför framtida arbetsliv
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter redan under utbildningen
 • Nya kunskaper som kompletterar den akademiska utbildningen

Fördelar för dig som arbetsgivare:

 • Möjlighet att få in nya perspektiv och ny kunskap
 • Stärka verksamheten med stöd i projekt och uppdrag
 • Chansen att visa oss som attraktiv arbetsgivare
 • Möjligheter till anställning och ge någon goda förutsättningar inför framtiden

Uppdragsbeskrivning studentmedarbetare höstterminen 2021:

 • Förvaltningarna/arbetsplatserna formar innehållet i tjänsten efter behov.
 • Rekryteringen pågår under maj/juni 2021.
 • Anställning påbörjas i aug/sep 2021.
 • Befattningen är ” Studentmedarbetare”
 • Tjänstgöringsgraden uppskattas till max 20-25 % av heltid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *