Valberedningen

Valberedningen har till uppgift är att nominera de mest lämpade kandidaterna till PULS styrelse och dess arbetsgrupper. Detta görs genom att marknadsföra de olika grupperna, hantera ansökningar och hålla intervjuer för att sedan lägga fram förslag till nomineringar under höst- och årsmötet. Valberedningen brukar även anordna en ”Valberedningspub” under hösten för alla PULS-medlemmar för att visa upp alla fantastiska arbetsgrupper som går att söka till. Merparten av arbetet sker under hösten medan våren är en mer förberedande fas inför höstens rekryteringar. Förberedelserna kan se väldigt olika ut beroende på vilket fokus den sittande Valberedningen har.

Vi som är med i Valberedningen 2023/2024 är: Filippa Gislerud, Hedda Jakobsson, Ida Sonefors, Malin Österberg, Mathilda Klemola

Kontakt:
valberedningen@personalvetare.nu