Bli medlem

Som medlem i PULS och StuFF erhåller du en mängd fördelar som student och främjar utvecklingen av din utbildning.

Genom att registrera dig på StuFFs medlemsportal blir du medlem i både PULS och i StuFF samtidigt. I PULS-medlemsskapet ingår även medlemsskap i Personalvetarstuderandes riksorganisation (P-Riks). P-Riks är en intresseorganisation som knyter samman personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

För att du ska bli medlem i PULS måste du välja vilken sektion du tillhör och då väljer du ”Personalvetarutbildningen i Linköpings sektion”.

Bli medlem:
https://medlem.stuff.liu.se/sv/

Ett medlemskap i StuFF och PULS för ett halvår kostar 150 kr
Ett medlemskap i StuFF och PULS för ett helår kostar 200 kr