AMO

AMO står för arbetsmiljöombud och finns till för att hjälpa dig som student med din arbetsmiljö, både den fysiska och psykosociala.

–  Den fysiska arbetsmiljön rör den miljö du vistas i på campus. Exempelvis Föreläsningssalar, grupprum eller toaletter.

–   Den psykosociala miljön handlar om hur du mår. Exempelvis om du är stressad, känner dig kränkt, diskriminerad eller liknande.

Till AMO kan du alltid vända dig, oavsett om du känner dig stressad, har blivit dåligt behandlad eller har sett en trasig lampa på campus. AMO har alltid tystnadsplikt vilket innebär att det du berättar inte förs vidare utan din tillåtelse.

Kontaktuppgifter:
Arbetsmiljöombud, PULS
Emma Stierna: amo@personalvetare.nu