Kontakt

Nedan finner du nödvändiga uppgifter för att kunna kontakta oss i PULS.

Adress:
PULS
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping

PULS organisationsnummer är: 822001-8355

Allmänna frågor: styrelsen@personalvetare.nu
Kontakta marknadsföringsansvarig: marknadsforing@personalvetare.nu
Kontakta ordförande: ordf@personalvetare.nu
PULS Arbetsmiljöombud: amo@personalvetare.nu

Mer om de olika utskotten och vad de gör hittar du på utskottens egna sidor.

Styrelsen: styrelsen@personalvetare.nu
Hrarkiet:
hrarkiet@personalvetare.nu
Närlingslivsutskottet:
naringslivsutskottet@personalvetare.nu
Aktivitetsutskottet:
aktu@personalvetare.nu
Utbildningsutskottet:
uu@personalvetare.nu
Valberedningen:
valberedningen@personalvetare.nu
Diplomeringsutskottet:
diplomering@personalvetare.nu

Kontaktkarta för alla poster och mail i PULS:

 Kontaktkarta PULS – Blad