Näringslivsutskottet (NLU)

Näringslivsutskottet arbetar med att stärka kontakten mellan studenterna i sektionen och näringslivet.

Näringslivsutskottet har som syfte att på olika sätt arbeta för att främja kontakten mellan yrkesverksamma och studenter inom PULS exempelvis genom arbetsmarknadsdag, gästföreläsningar och studiebesök. Förhoppningen är att bilda en länk mellan intressanta företag för sektionen och dess medlemmar.

Följande ansvarsområden ingår i Näringslivsutskottet

HR-dagen

HR-dagen är PULS arbetsmarknadsdag som varje år går av stapeln under höstterminen. Här får sektionens studenter och representanter från arbetslivet samlas kring ett aktuellt tema inom HR. Dagen innehåller intressanta föreläsningar, workshops och genom mingel ges möjlighet att knyta spännande kontakter.

Alumni 

Näringslivsutskottet arbetar också för att hålla vid liv en kontakt med programmens alumner. Är du examinerad student från våra program och intresserad av att veta mer om Alumni-nätverk så hör av dig till naringslivsutskottet@personalvetare.nu.

Gästföreläsare/Studiebesök

Arbetar med att anordna givande och inspirerande gästföreläsningar i anslutning till aktuella kurser på programmen. För att programmets studenter ska få en mer praktisk inblick i arbetslivet anordnar även gruppen studiebesök, case-kvällar och workshops med intressanta företag.

Mentorsprojektet

Arbetar för att studenter i HR3 samt Master2 ska få möjlighet att ansöka om en mentor ute i arbetslivet. Mentorsprojektet gör det möjligt för våra studenter och representanter ute i arbetslivet att utbyta kunskap och inspireras av varandra. 

Medlemmar i Näringslivsutskottet 2023: 

Spons- och näringslivsansvarig:  Cornelia Ståhlbom

Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig: Matilda Bodestedt

FöretagsansvarigLinnea Hallin & Sofie Gustafsson

Mentor och allumniansvarig: Ebba Ericson

Spons och marknadsföringsansvarig: Tilde Ingels & Sara Isaksson

Evenemangsansvarig: Filippa Larsson

För att komma i kontakt med någon inom Näringslivsutskottet kontakta: naringslivsutskottet@personalvetare.nu