Diplomeringsgruppen

Diplomeringsgruppen är en del av PULS sociala utskott och vi arbetar för att skapa en fantastisk avslutning för programmets sistaårskursare.

Vårt mål är att anordna två fantastiska dagar med aktiviteter där alla känner sig inkluderade och att vi skapar en känsla av gemenskap. Ena dagen kommer att bestå av en diplomeringsceremoni där vi får ta emot diplom, till detta kommer vi bjuda in nära och kära. Under den andra dagen kommer vi anordna en diplomeringsmiddag där vi tillsammans får möjlighet att minnas våra år tillsammans på Personal- och arbetsvetenskapliga programmet.

Vi som är med och anordnar diplomeringen 2021 är: 

Mail: diplomering@personalvetare.nu