Styrelsen

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2022:

Ordförande: Hanna Källdoff
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

Vice ordförande: Jerker Voranen
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig:  Johanna Norin
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

Spons- och näringslivsansvarig: Jenny Widing
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Marknadsföringsansvarig: Fanny Drugge
Kontakt: marknadsforing@personalvetare.nu

Aktivitetsansvarig:  Maria Bergkvist
Kontakt: aktivitet@personalvetare.nu

Utbildningsansvarig: Tuja Torvaldsson
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

Arbetsmiljöombud: Maja Nilsson
Kontakt: amo@personalvetare.nu

Informationsansvarig: Ebba Oskowi
Kontakt: info@personalvetare.nu

Chief: Julia Ivarsson
Kontakt: chief@personalvetare.nu

HRarkiets Kassör: Olivia Telander
Kontakt: hrarkietkassor@personalvetare.nu

Om du inte vet vem du ska kontakta, kontakta styrelsen genom:

styrelsen@personalvetare.nu