Styrelsen

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2023:

Ordförande: Victoria Brolin
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

Vice ordförande: Karin Sandberg
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig:  Hermine Laine Halapi
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

Spons- och näringslivsansvarig: Felicia Cederquist
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Marknadsföringsansvarig: Josefine Blomgren
Kontakt: marknadsforing@personalvetare.nu

Aktivitetsansvarig:  Matilda Karlsson
Kontakt: aktivitet@personalvetare.nu

Utbildningsansvarig: Thea Strimark
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

Arbetsmiljöombud: Emma Stierna
Kontakt: amo@personalvetare.nu

Informationsansvarig: Erika Andersson
Kontakt: info@personalvetare.nu

Chief Hrarkiet: Erika Nathanelsson
Kontakt: chief@personalvetare.nu

Kassör Hrarkiet: Elin Ånell
Kontakt: hrarkietkassor@personalvetare.nu

Om du inte vet vem du ska kontakta, kontakta styrelsen genom:

styrelsen@personalvetare.nu