Styrelsen

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2024:

Ordförande: Nike Brattnäs
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande: Cornelia Sundberg
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig:  Sally Lundin
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

Spons- och näringslivsansvarig: Hanna Wennström
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Marknadsföringsansvarig: Tyra Gunnarsson
Kontakt: marknadsforing@personalvetare.nu

Informationsansvarig: Jenny Garden Rogstad
Kontakt: info@personalvetare.nu

Aktivitetsansvarig:  Ida Beckne
Kontakt: aktivitet@personalvetare.nu

Utbildningsansvarig: Clara Lindvall
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

Arbetsmiljöombud: Felicia Sterner
Kontakt: amo@personalvetare.nu

Om du inte vet vem du ska kontakta, kontakta styrelsen genom:

styrelsen@personalvetare.nu