Våra samarbetspartners

logo (1)

Personalvetarstuderandes Riksförbund är en allmännyttig, ideell, fackligt och partipolitiskt obunden studerandeorganisation som verkar i enlighet med demokratiska principer.” Så står det i vår stadga och det är grunden som P-Riks vilar på. Vi är en paraplyorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Vi finns till för våra medlemsföreningar och all vår verksamhet utgår ifrån dem. Förbundet drivs av förtroendevalda personalvetarstudenter från hela landet. Alla poster väljs med en mandatperiod på ett år och många som söker sig till dessa poster har tidigare varit aktiva någon av medlemsföreningarna. P-riks har idag 13 medlemsföreningar från Stockholm, Umeå, Östersund, Gävle, Uppsala, Örebro, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Göteborg, Växjö, Halmstad och Lund.

http://www.p-riks.se

AkademikerfSSR 2015 C CMYK

Alla våra medlemmar är akademiker. Vi tillsammans strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Som studentmedlem får du bland annat koll på dina rättigheter, kostnadsfri branschtidning, karriärrådgivning, CV-granskningstjänst, Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner, kontakter med arbetslivet och en olycksfallsförsäkring.

För att få tillgång till vår service, medlemsförmåner, nätverk och trygghet måste du vara medlem. Ett studentmedlemskap kostar endast 100 kr för hela studietiden.

Välkommen in att läsa mer om våra förmåner på www.akademssr.se. Bli medlem redan idag!

Skill jobbar med både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering, bemanning och utbildning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.

Huvudkontoret ligger i Linköping men vi har verksamhet i hela södra Sverige, från Stockholm och söderut.

Vi har under åren fyllt på vår personalstyrka med flera medarbetare som kommer från just HR-programmet på Liu. Kontakta oss gärna för CV/LinkedIn-granskning, förutsättningslös intervju eller om du har frågor. Kanske är du vår nästa medarbetare?

www.skill.se 

Hitta Skill på Facebook 

Hitta Skill på Instagram

Hitta Skill på Linkedin