Utlandsstudier

Varje år väljer cirka 300 studenter vid Filosofiska fakulteten att studera en eller två terminer vid ett av Linköpings universitets partneruniversitet. Utbytesstudier ger chansen till nya akademiska utmaningar, personlig utveckling och erfarenhet av nya kulturer.  Det kan också skapa kontakter för det kommande yrkeslivet och ge möjligheter att läsa kurser som inte finns vid LiU och på så sätt bredda eller ge en originell spets på utbildningen.

Du som läser PA-programmet kan åka på utbytestermin under termin 5, då du kan läsa kurser som går att tillgodoräkna inom ramen för PA-programmet. Under termin 6 finns möjlighet att göra fältstudier i samband med kandidatuppsatsen, till exempel genom MFS-stipendium.

Mer information finner du här:
http://www.student.liu.se/ut/filosofiska-fakulteten?l=sv