HR-dagen

HR-dagen är en arbetsmarknadsdag med mässa, föreläsningar, workshops och en möjlighet till nätverkande för alla deltagare. Dagen riktar sig främst till studenter inom PULS sektion som HR-programmet, beteendevetenskaplig grundkurs, HR-masterprogrammet samt andra program och yrkesverksamma inom dessa områden.

Syftet med dagen är att skapa möjlighet till interaktion mellan studerande och yrkesverksamma inom HR-området där inspiration, diskussion och lärande står i centrum. Mässan är ett tillfälle att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Föreläsningar och workshops anordnas i syfte att inspirera studerande till framtida karriärmöjligheter.

Om du eller ditt företag vill komma i kontakt med oss och få veta mer om möjligheterna under dagen tveka inte att kontakta oss på följande mail: naringslivsutskottet@personalvetare.nu