HRarkiet

Mästeriet har i uppgift att anordna mottagnings perioden för de nya studenterna inom PULS, samt att styra olika typer av event och studiesociala aktiviteter under hela året.

HRarkiet är PULS egna mästeri som grundats år 2021. Sammanslaget av tidigare festeri PiLS och fadderi HRarkin.

Vi är ett gycklande mästeri som gärna gästar och gycklar i största möjliga mån och är öppna för olika typer av samarbeten!

Kontakta hela HRarkiet via: hrarkiet@personalvetare.nu

Vi som är med i HRarkiet: