HRarkiet

Mästeriet har i uppgift att anordna mottagnings perioden för de nya studenterna inom PULS, samt att styra olika typer av event och studiesociala aktiviteter under hela året.

HRarkiet är PULS egna mästeri som grundats år 2021. Sammanslaget av tidigare festeri PiLS och fadderi HRarkin.

Vi är ett gycklande mästeri som gärna gästar och gycklar i största möjliga mån och är öppna för olika typer av samarbeten!

Kontakta HRarkiet viahrarkiet@personalvetare.nu

HRarkiet 2021/2022 består av:

Chief: Stéphanie Aroni
chief@personalvetare.nu

General: Amanda Andersen
general@personalvetare.nu

Kassör: Maja Alm
hrarkietkassor@personalvetare.nu

Biljett och bokning: Cornelia Norman
hrarkietbiljettbokning@personalvetare.nu

Dryck: Edward Bergmark
hrarkietdryck@personalvetare.nu

Gyckel: Klara Hallsenius
hrarkietgyckel@personalvetare.nu

Info/PR: Alexander Melbro
hrarkietinfo@personalvetare.nu

Mat och sittning: Jonathan Hoinard
hrarkietmat@personalvetare.nu

Personal: Ofelia Östlund
hrarkietpersonal@personalvetare.nu

Spons och lek: Sofia Back
hrarkietspons@personalvetare.nu

Tryck och design: Mikaela Karlson
hrarkiettryck@personalvetare.nu