HRarkiet

Mästeriet HRarkiet har till uppgift att anordna mottagningen för nyantagna studenter inom PULS, samt att styra olika typer av fester och evenemang under hela året.

HRarkiet är PULS egna mästeri som grundades år 2021, sammanslaget av tidigare festeri PiLS och fadderi HRarkin.

HRarkiet är även ett gycklande mästeri som gärna gästar och är öppna för olika typer av samarbeten.

Om du inte vet vem du ska kontakta, kontakta hela HRarkiet via: HRARKIET@PERSONALVETARE.NU

Vid allmänna frågor kontakta chief via: chief@personalvetare.nu

Kontakta samtliga poster nedan:

Vi som är med i HRarkiet:

 • Chief: Erika Nathanelsson
 • Mail: chief@personalvetare.nu
 • General: Hedvig Henriksson
 • Mail: general@personalvetare.nu
 • Kassör: Elin Ånell
 • Mail: hrarkietkassor@personalvetare.nu
 • Biljett & bokning: Amanda Berghofer
 • Mail: hrarkietbiljettbokning@personalvetare.nu
 • Öl & Bar: Philip Samuelsson
 • Mail: hrarkietdryck@personalvetare.nu
 • Gyckel & LoL: Vera Ulff
 • Mail: hrarkietgyckel@personalvetare.nu
 • Info & PR: Calle Glimbert
 • Mail: hrarkietinfo@personalvetare.nu
 • Mat & Sittning: Rebecca Lindelöf
 • Mail: hrarkietmat@personalvetare.nu
 • Personal: Linnea Schön
 • Mail: hrarkietpersonal@personalvetare.nu
 • Spons och Lek: Maja Hammarkvist
 • Mail: hrarkietspons@personalvetare.nu
 • Tryck & Design: Kajsa Bäck
 • Mail: hrarkiettryck@personalvetare.nu