Latest Past Evenemang

Höstmöte 2022

vallfarten

PULS höstmöte 2022, alla medlemmar är välkomna och har rösträtt! Under mötet kommer det beslutas om verksamhetsplan 2023, Budget 2023, inval till styrelsen och andra utskott. https://www.personalvetare.nu/2022/11/07/en-vecka-kvar-till-puls-hostmote-2022/

Valberedningsfika!

Den 6 oktober 12.15-13 bjuder valberedningen på fika i R35 och R37. Fika med valberedningen, styrelsen och de olika utskotten! Få chansen att fråga frågor livet som aktiv inom PULS och de kommande rekryteringarna.