Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi vill öka gemenskapen inom HR-progammet, HR-masterprogrammet och BVG och med andra program. Det ska vara roligt att komma hit och det ska vara riktigt skojigt under tiden!

 

PULS egna Aktivitetsutskott och Showeri som höjer allt från PULSen⛹🏽‍♀️ till Underhållningsnivån 💃🏻. AktU anordnar en rad aktiviteter för alla PULS-medlemmar, bland annat MaxPULS där vi varje måndag träffas för diverse PULS-höjande aktiviteter.

 

Aktivitetsansvarig: Maria Bergkvist
Mail: aktivitet@personalvetare.nu

Vice ordförande:  Nadja Aminalroaya
Mail: 
aktuvice@personalvetare.nu

Mat & bokning: Helene Nilsson
Mail: 
aktubokning@personalvetare.nu

Kassör: Ebba Bodestig
Mail:
aktukassor@personalvetare.nu

Lek & sport: Teodor Löwenadler
Mail:
 aktulek@personalvetare.nu

Info & PR: Albin Berglund
Mail:
aktupr@personalvetare.nu

 

Kontakta Aktivitetsutskottet via: aktu@personalvetare.nu

Aktivitetsutskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi drivs av visionen att öka gemenskapen inom PULS-sektion där utgångspunkten är inom HR-programmet, BVG och HR-Mastersprogrammet. Det ska vara roligt att komma hit till Linköping och PULS och det ska vara riktigt skojigt under tiden