Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi vill öka gemenskapen inom HR-progammet, HR-masterprogrammet och BVG och med andra program. Det ska vara roligt att komma hit och det ska vara riktigt skojigt under tiden!

Aktivitetsansvarig: Karin Hamberg
Mail: aktivitet@personalvetare.nu

Medlemmar i Aktivitetsutskottet 2021Maja Nilsson, Hanna Wackeroth & Jerker Vornanen

Kontakta Aktivitetsutskottet via: aktivitetsutskottet@personalvetare.nu

  • Aktivitetsutskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi drivs av visionen att öka gemenskapen inom PULS-sektion där utgångspunkten är inom HR-programmet, BVG och HR-Mastersprogrammet. Det ska vara roligt att komma hit till Linköping och PULS och det ska vara riktigt skojigt under tiden

MaxPULS. MaxPULS anordnar en rad fysiska aktiviteter för alla PULS-medlemmar. Bland annat finns vi varje måndag i Fridtunaskolan sporthall för diverse aktiviteter. Se fliken MaxPULS för mer information.

Masterns SU-grupp. Masterns SU-grupp verkar för att anordna diverse studiesociala aktiviteter för studerande inom HR-mastersprogrammet. Då många studerande inom mastersprogrammet anländer från andra universitet/högskolor verkar SU-gruppen för att skapa nya kontaktnät samt ett intresse för sektionen PULS hos studenterna. De fungerar även som länk mellan mastersprogrammet och kandidatprogrammet inom HR.

BVG:s SU-grupp. BVG:s SU-grupp verkar för sammanhållning i BVG-klasserna. De anordnar studiesociala aktiviteter för studenter som läser Beteendevetenskaplig grundkurs, men verkar också för en bättre sammanhållning och strävar efter att fungera som en tydlig länk mellan BVG och HR-programmet.