Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi vill öka gemenskapen inom HR-programmet, HR-masterprogrammet och BVG och med andra program. Det ska vara roligt att komma hit och det ska vara riktigt skojigt under tiden!

PULS egna Aktivitetsutskott som höjer allt från PULSen⛹🏽‍♀️ till Underhållningsnivån 💃🏻. AktU anordnar en rad aktiviteter för alla PULS-medlemmar, bland annat MaxPULS där vi varje måndag träffas för diverse PULS-höjande aktiviteter.

Aktivitetsansvarig:  Ida Beckne
Mail: 
aktivitet@personalvetare.nu

Vice aktivitetsansvarig:  Hanna Lind
Mail: 
aktuvice@personalvetare.nu


Mat & bokning: Emeline Gidby
Mail: 
aktubokning@personalvetare.nu

Kassör: Ida Glans
Mail:
aktukassor@personalvetare.nu

Info & PR: Saga Pihlström
Mail:
aktupr@personalvetare.nu

 

Kontakta Aktivitetsutskottet via: aktu@personalvetare.nu