Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi vill öka gemenskapen inom HR-progammet, HR-masterprogrammet och BVG och med andra program. Det ska vara roligt att komma hit och det ska vara riktigt skojigt under tiden!

PULS egna Aktivitetsutskott och Showeri som höjer allt från PULSen⛹🏽‍♀️ till Underhållningsnivån 💃🏻. AktU anordnar en rad aktiviteter för alla PULS-medlemmar, bland annat MaxPULS där vi varje måndag träffas för diverse PULS-höjande aktiviteter.

 

Aktivitetsansvarig: Maria Bergkvist

Mail: aktivitet@personalvetare.nu

Vice ordförande:  Nadja Aminalroaya
Mail: 
aktuvice@personalvetare.nu

Mat & bokning: Helene Nilsson
Mail: 
aktubokning@personalvetare.nu

Kassör: Ebba Bodestig
Mail:
aktukassor@personalvetare.nu

Lek & sport: Teodor Löwenadler
Mail:
 aktulek@personalvetare.nu

Info & PR: Albin Berglund
Mail:
aktupr@personalvetare.nu

 

Kontakta Aktivitetsutskottet via: aktu@personalvetare.nu