Engagera dig

Att engagera sig inom PULS är fantastiskt roligt och givande. Alla som väljer att engagera sig inom PULS får vara med på vår årliga kick-off i början på verksamhetsåret samt en egen kick-off för bara sitt utskott. Att engagera sig inom PULS är väldigt lärorikt och ger dig många fördelar när du sedan ska ut i arbetslivet. En vanlig fråga under anställningsintervjun är vad man har gjort utöver studierna, att då kunna berätta att man varit engagerad inom PULS, oavsett vad man har gjort, brukar ses som något enormt positivt. Det visar också att man kan klara av mer än bara studier!

Hur går jag tillväga?
Beroende på vilken arbetsgrupp du vill engagera dig inom, finns det olika personer att ta kontakt med. Man kan söka sig till styrelsen eller till en annan arbetsgrupp, för mer information mejla vår valberedning på valberedningen@personalvetare.nu

Har du frågor och funderingar så tveka inte på att skicka iväg ett mail eller ta tag i oss i skolan!