Sektionsrummet

Alla medlemmar som vistas i sektionsrummet uppmanas att följa dessa regler så att alla ska känna sig välkomna och trivas. Dessa ordnings- och bokningsregler uppdateras kontinuerligt och finns även att hitta i sektionsrummet och i policyn.

Kravall

 • Det råder förbud  på att vistas i sektionsrummet under kravall.

Vem får vara i sektionsrummet

 • Om rummet ej är bokat är samtliga medlemmar i KogVet och PULS varmt välkomna in.
 • Alla som vistas i sektionsrummet ska respektera de bokningsregler som finns.
 • Under Nolle-P står sektionsrummet endast till förfogande för PULS och KogVets festerier och fadderier. 

 Bokningsregler

 • Sektionsrummet kan endast bokas av aktiva medlemmar i sektionerna och får endast bokas för sektionsaktiviteter.
 • Sektionsrummet kan bokas förmiddagar kl 8:00 – 12:00 och eftermiddagar kl 13:00 – 18:00. Bokningarna kan vara av valfri längd och behöver alltså inte uppta hela denna tid.
 • Sektionsrummet får inte bokas mellan klockan 12:00 till 13:15, det är då öppet för samtliga medlemmar.
 • Sektionsrummet är låst mån – fre mellan 18:00 – 08:00 samt lör – sön dygnet runt.
 • Akademisk kvart gäller. Om man inte har kommit en kvart efter man har bokat (dubbel akademisk kvart) är bokningen förbrukad.
 • För bokning av sektionsrummet gäller samma regler som för övriga möteslokaler i Kårallen. Det vill säga max fyra bokningar i taget. Skulle någon ha bokat mer än detta får man stryka efterliggande bokning vid behov.

Allmänna ordningsregler                                                                                     

 • Alkohol får under inga omständigheter finnas eller inmundigas i sektionsrummet! Bryts denna regel kan personen som nyttjar alkohol i sektionsrummet bli skyldig att betala böter, denna ligger i dagsläget på ca 5000kr, kårallen kan bli av med sitt alkoholtillstånd och PULS ock KogVet kan bli av med sektionsrummet.
 • Mat, fika och annat skräp plockas undan och slängs i baljan och skulle mat eller dryck spillas så torkas detta självklart upp.
 • Soffor, bord och stolar ställs tillbaka på rätt plats.
 • Stäng öppna fönster innan man lämnar rummet.
 • Papper, tidningar och dylikt tas med efter vistelse i sektionsrummet.
 • Kvarglömda eller efterlämnade saker slängs vid veckostädning.
 • PULS och KogVet har varsin vägg i sektionsrummet på vilken det får hängas upp saker. Respektive styrelse godkänner vad som får hängas upp.