Utbildningsutskottet (UU)

PULS utbildningsutskott gör studenternas röster hörda och säkerställer en hög utbildningskvalitet, hit kan du vända dig med utbildningsfrågor. Utskottet består av utbildningsbevakare, representanter från respektive termin på HR-programmet, HR-masterprogrammet och beteendevetenskaplig grundkurs vid Linköpings Universitet. Utskottets arbete leds utbildningsansvarig.

Uppdraget
Utskottet sitter med den otroligt angenäma uppgiften att agera språkrör och göra studenternas röster hörda samt säkerställa en hög utbildningskvalitet och god arbetsmiljö.

Vill du driva en fråga?
Utskottet arbetar med frågor som berör kursernas innehåll, förbättringsförslag, kvalitetsfrågor, arbetsmiljöfrågor. Har du någon särskild fråga som du vill att utbildningsutskottet ska behandla så är du välkommen att höra av dig till någon av oss. Gör det via kontaktuppgifterna nedan eller gör det via vårat formulär.

Utskottets medlemmar
Utbildningsutskottet består av utbildningsansvarig och utbildningsbevakare från varje årskurs från respektive program.

Vi som är med i Utbildningsutskottet 2023/2024 är: 

Thea Strimark (Ordförande, HR1)

Clara Lindvall (HR1)

Amanda Larsson (HR1)

Felicia Wickenberg (HR1)

Dellie Wakeham (HR2)

Elias Karlsson (HR2)

Stina Hullfors (HR3)

Malin Jönsson (HR3)

Ellen Andreasson (BVG)

Jakob Forneman (BVG)

Viktor Ekström (Mastern)

Utbildningsbevakarna
OM UTBILDNINGSBEVAKARNAS UPPDRAG


Hur representeras studenterna?
PULS styrelse, som är demokratiskt vald av sektionens medlemmar, ansvarar för tillsättningen av utbildningsbevakarna.

Min kursgrupp saknar utbildningsbevakare, hur representeras jag då?
Som student vid någon av PULS utbildningar kan du alltid vända dig till någon i utskottet.

För att tillföra perspektiv från just din kursgrupp behöver kursgruppen en egen utbildningsbevakare. Kanske du eller någon annan i din kursgrupp vill engagera sig?

Vem utser representanterna?
Representanterna utses av PULS styrelse efter en öppen ansökningsprocess.
Kontakta ordförande i utbildningsutskottet för mer information.

ATT BLI UTBILDNINGSBEVAKARE


Vem kan bli utbildningsbevakare?
Den som kan utses som utbildningsbevakare i PULS utbildningsutskott ska uppfylla följande krav:

• Är medlem i PULS
• Är registrerad student på utbildning som ska företrädas
• Själv går den termin som ska företrädas
• Inte har för avsikt att avbryta sina studier under perioden

Personliga egenskaper
Vi ser att du som utbildningsbevakare värdesätter utbildningsfrågor. Du är noggrann och har en förmåga att se saker ur flera perspektiv.

Tidsåtgång
Uppdraget tar ca 2-4 timmar i månaden. Inledningsvis gäller uppdraget läsåret ut.

Vad arbetet i utskottet ger dig som utbildningsbevakare
Arbetet som utbildningsbevakare ger dig möjlighet att påverka din utbildning och bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra engagerade personer. Genom utskottet får du möjlighet att träffa studenter från andra terminer och utbildningar och utbyta erfarenheter, se utbildningen i ett längre perspektiv och få ett större sammanhang. Dessutom ger utskottsarbetet relevanta meriter inför framtida yrkesliv genom bland annat en utvecklad argumentations- och analysförmåga.

Kontaktuppgifter: 

Ordförande: Thea Strimark
Mail: utbildning@personalvetare.nu

utbildningsutskottet: uu@personalvetare.nu