Om PULS

PULS står för personalvetarutbildningen samt beteendevetenskaplig grundkurs i Linköping Sektion som är en ideell förening på Linköpings universitet. Vi består av ungefär 300 medlemmar där de flesta inriktar sina studier på beteendevetenskap och HR-frågor. PULS sektionsarbete bedrivs genom en styrelse och flera olika utskott.

Vi i PULS arbetar för allt som rör utbildning, näringsliv och studiesociala aktiviteter. De utbildningar som PULS främst driver sina frågor för är kandidatprogrammet- och masterprogrammet i human resources och Beteendevetenskaplig Grundkurs (BVG) vid Linköpings Universitet. Men alla studenter på Linköpings universitet är självklart välkomna att bli medlemmar hos oss!

PULS organisationsnummer är: 822001-8355

PULS styrs i första hand av våra medlemmar via representativt och direkt via medlemsmöten. Valberedningen agerar oberoende från styrelsen och utskotten med att ta fram kandidater till valen där medlemmarna röstar fram styrelse och utskottsledamöter. Styrelsen agerar som styrande medel över PULS fem utskott, utbildningsutskottet, näringslivsutskottet, diplomeringsutskottet, aktivitetsutskottet och mästeriet, vilka i sin tur har egna unika ansvarsområden.

Utbildningsbevakning

PULS arbetar för att utbildningen på HR-programmet, HR-masterprogrammet och BVG ska hålla så hög kvalité som möjligt. PULS gör kursutvärderingar på alla kurser som tillhör programmen och driver utbildningsrelaterade frågor framåt tillsammans med stuFF och programledningen.

Näringsliv:

PULS arbetar för att medlemmarna inom sektion ska komma i kontakt med arbetslivet. Inom näringslivsutskottet anordnas bland annat en arbetsmarknadsdag, mentorsprojekt, gästföreläsningar och case-kvällar. Vi ser också till att medlemmarna får uppdatering kring intressanta och aktuella jobb som rör HR.

Studiesocialt:

PULS arbetar för att medlemmarna ska få ett så roligt studentliv som möjligt. Vi verkar för medlemmarnas gemenskap genom att anordna studiesociala aktiviteter under året. Vi vill att PULS medlemmar inte bara ska minnas att de pluggade hårt, utan att de också hade fantastiskt roligt.

P-riks:

P-riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningar vid Sveriges universitet och högskolor, inkluderande PULS. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningarna medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas. P-riks anordnar event varje år, bland annat Personalvetar – SM.

StuFF

PULS är en sektion av studentföreningen StuFF och är våran kår. StuFF eller Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet, är  en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på. De stödjer oss  i vårat studiesociala och utbildningsbevakande arbete och därmed krävs ett medlemskap i StuFF för att bli medlem i PULS.