Nu kan du söka PULS styrelse 2016

Har du spännande idéer om hur PULS kan utvecklas och få dem förverkligade? Brinner du för något? Tycker du om att diskutera utbildningsfrågor?
Du kanske tycker det verkar lärorikt att träffa personer inom näringslivet?
Vill du hålla koll på ekonomin i en förening med en omsättning som ett mindre bolag? Tror du att du kan göra sektionen ännu bättre? I så fall är det dags för dig att nå nya höjder och söka till styrelsen 2016!

Att sitta i PULS styrelse är roligt och innebär väldigt varierande jobb. Styrelsen har ett aktivt ansvar för att föra arbetet i sektionen framåt, att planera och genomföra fantastiska aktiviteter för alla våra medlemmar, samtidigt som du hjälper sektionen att växa och förbättras.

Så vad väntar du på?
Ta chansen och sök till Styrelsen 2016!

Följande poster kan du söka:

SÖK TILL STYRELSEN 2016 – Ordförande
Som ordförande är min roll att styra PULS-skeppet framåt! Jag ser till sektionen som helhet, och arbetar främst strategiskt genom verksamhetsplanering och deltar i en hel del möten. Min roll består av både strategisk och operativt ledarskap, där jag främst stöttar och samordnar styrelsen och valberedningen i det dagliga arbete. Jag har ansvar för sektionen som helhet och våra samarbeten med Studenkår (StuFF), Programledning och Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-riks).
Läs mer om vad Emma har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Ordförande i Sociala Utskottet
Som Ordförande i Sociala Utskottet agerar jag ledamot i styrelsen och fungerar som en kommunikationskanal till mitt utskott. Jag hjälper och stöttar utskottets arbetsgrupper med allt från Nolle-P till sittningar och roliga aktiviteter. Jag håller kontakt med och agerar bollplank med arbetsgrupper från PA, Mastern och BVG – det är både brett och kul!
Läs mer om vad Camilla har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Ordförande i Näringslivsutskottet
NLU finns för att vi inte ska försvinna i studentbubblan utan ha ett nära samarbete med näringslivet. Vi arbetar med olika forum för att involvera vår framtid i nuet. Det gör vi genom HR-dagen, mentorsprojektet och studiebesök/gästföreläsare. Jag som ordf i NLU är även ansvarig för att PULS fortsätter vara en grön sektion, det kan ses som en miljömärkning för sektioner på Liu.
Läs mer om vad Hanna har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Ordförande i Utbildningsutskottet
Att vara Utbildningutskottsordförande i PULS innebär att arbeta för att studenter på varje program, i varje årskurs och kurs ska vara sedda och få möjlighet att påverka sin utbildning. Den kunskap vi lär oss här bär vi med oss in i ett långt arbetsliv. Min uppgift är att skapa förutsättningar för att studietiden ska vara väl spenderade år där alla känner sig nöjda med sin utbildning.
Läs mer om vad Olivia har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Medlemsansvarig
Som medlemsansvarig sköter du främst administrativa sysslor såsom att hantera och arkivera styrelseprotokoll, registrera medlemmar och månadsvis författa nyhetsmail till sektionens medlemmar. Du ska även upprätthålla ett samarbete med KogVet gällande sektionsrummet samt sköta driften av rummet såsom städschema och bokningsregler. Som medlemsansvarig ansvarar du också för kontakten med personalvetarnas riksförbund, P-riks, tillsammans med ordförande.
Läs mer om vad Denise har att säga på vår Facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Sponsansvarig
Som sponsansvarig är jag ute och flänger på företag, träffar intressanta människor, har många bollar i luften och kommunicerar med både medlemmar och aktiva inom sektionen. Jag jobbar en del individuellt och kan planera min tid utefter hur mitt schema ser ut. Som styrelseledamot jobbar jag tight med styrelsegruppen där diskussion, samarbete och beslutsfattande är något som både utmanar och utvecklar mig.
Läs mer om vad Gabriella har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig har jag det övergripande ansvaret att se över sektionens ekonomi. Det innebär dels att jag har ett administrativt arbete, där bokföring är en stor del, samtidigt som jag fungerar som ett bollplank gentemot arbetsgruppernas kassörer och stöttar dem i ekonomiska frågor. Variationen mellan mitt individuella arbete och det sociala arbetet främst via kassörerna är något som jag verkligen uppskattar med posten.
Läs mer om vad Elisabeth har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

SÖK TILL STYRELSEN – Informationsansvarig
Min huvudsakliga uppgift som informationsansvarig och Vice ordförande är att underhålla föreningens hemsida, mejlkonton, uppdatera facebooksida, instagramkonto och att se till att innehållet där håller en jämn och hög klass samt stödja PULS Sektions Skribenter i deras arbete. I min roll som vice ordförande agerar jag bollplank och ”högra hand” till ordföranden i styrelsen.
Läs mer om vad Julia har att säga på vår facebooksida: Valberedningen PULS

HUR SÖKER JAG STYRELSEN?
Valberedningen har mailat ut ansökningsblanketter och information om styrelseposterna är bifogade. Mer info står i blanketten om hur den ska fyllas i. Glöm inte att ni också kan nominera en vän ni tror skulle passa bra till en post!

Valberedningen tar emot ansökningar fram till fredagen den 9:e oktober och vi vill att ni skickar den ifyllda blanketten till valberedningen@personalvetare.nu.

Har du några frågor om vad styrelsen gör, valberedningens arbete eller om något verkar otydligt – tveka inte att höra av dig!

Ta nu chansen och sök till Styrelsen 2016!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *