Visionsmöte

På årsmötet som hölls i januari röstades det igenom att PULS ska utarbeta en vision, en vision om hur PULS arbete ska fortsätta de närmsta 3-5 åren. Idag tog vi första steget mot att skapa en vision, steget togs i form av ett möte där alla PULS medlemmar var välkomman. Mötesdeltagarna delades upp i fyra grupper, första frågan de skulle diskutera var ”vad är PULS för dig?”. Ord, som enligt flera grupper, var synonymt med PULS var: engagemang, erfarenhet, välkomnande, gemenskap, påverkansmöjlighet och kul. Andra frågan som diskuterades var ”vad har du för vision/förväntningar för PULS i framtiden?”. Alla deltagare var entusiastiska och många intressanta och roliga förslag diskuterades fram. Bland annat diskuterades det att kommunikationen mellan arbetsgrupper och styrelsen, mellan arbetsgrupper och mellan PULS och programledning alltid kan förbättras. Flera var överens om att utbildningsutskottet gör ett oerhört viktigt jobb och att vi ska fortsätta jobba för att vi studenter ska få en röst hörd. Det diskuterades även fram en hel del andra förslag som att PULS borde skaffa en maskot (en PUma kanske?), att HR-dagen gärna får expandera och att det skulle vara kul att hitta på fler aktiviteter inom PULS och även med andra sektioner. Under diskussionerna fick vardera grupp skriva upp stödord med vad de kom fram till på post-it lappar och sedan klistra upp på tavlan. Sedan diskuterades alla förslag i hela gruppen. Kort och gott ett väldigt lyckat möte! PULS styrelse vill tacka alla som kom och hjälpte oss i vårt arbete mot en vision!!

Telifon-050
Telifon-061
Telifon-063

Telifon-067
Telifon-054

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *