Hur ska offentlig sektor rekrytera rätt kompetens?

Inbjudan till frukostseminarium om Framtidens samhällsbyggare!

Offentlig sektor står inför stora rekryteringsutmaningar. Kompetensbrist, matchningsproblematik och vikande generationskullar gör att det inte längre räcker att söka arbetskraft på traditionellt vis.

Våren 2011 släppte Skill rapporten Unga byråkrater om unga akademikers syn på offentlig sektor som arbetsgivare. Resultaten från studien har ökat vår nyfikenhet om hur stat, kommun och landsting arbetar för att bli attraktiva som arbetsgivare. I år släpper vi Framtidens samhällsbyggare. Här presenteras en mer djupgående bild. HR- och informationspersonal inom offentlig sektor har svarat på frågor om deras syn på möjligheterna att klara framtidens kompetensförsörjning. Nu vill vi dela med oss av resultaten.

Välkommen på ett föredrag och samtal om framtiden för offentlig sektor. Hur ska offentlig sektor tillsätta de 500 000 jobb som kommer att utannonseras under den kommande femårsperioden. Vilka framgångsrika exempel finns idag? Viljan att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är stort. Men vad betyder det i praktiken?

Datum: 30 mars, 2012
Tid: Frukost serveras från kl 07.30, föredraget börjar kl 08.00, avslutning kl 09.00
Plats: Sky konferens, Tornbyvägen 1, Linköping

Anmäl dig här

Deltagande och frukost är kostnadsfritt

Varmt välkommen!

Lena Miranda, VD, Skill

PS: Ta gärna med en kollega. Eller skicka vidare den här inbjudan till någon du tror är intresserad, genom att klicka på länken. http://us1.forward-to-friend.com/forward?u=e2ddc6a886b3a5702ccc6ca44&id=3f12134e67&e=01aff79a5c

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *