Studentundersökningen 2017 – var med och påverka din studiemiljö!

Hej alla puls-medlemmar och andra studenter! 😀


Mellan den 20 mars och 20 april genomför LiU och studentkårerna en stor Studentundersökning med syfte att ta reda på vad du som student tycker om din studiemiljö.

Enkäten innehåller frågor om utbildning, lika villkor för alla studenter, studentinflytande och service, men också om praktiska saker som studieplatser och studentkök. Studentundersökningen är ett initiativ från studentkårerna och är ett samarbete mellan kårerna och universitetet. Undersökningar har tidigare genomförts 2008, 2010, 2012 och 2015.

Enkäten skickas till din studentmail, men du kan även besvara den i Studentportalen, Lisam eller LiU-appen. Den tar bara tio minuter att fylla i och den är mobilanpassad så du kan besvara den från vilken enhet du vill.

Tack vare Studentundersökningen får LiU underlag för att genomföra förbättringsåtgärder på många olika områden. Så det är viktigt att just du lämnar dina synpunkter för att du ska kunna vara med och påverka.

OBS. det utlovas tårta till den sektion som har högst svarfrekvens och just nu ligger PA på första plats!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *