Idétåget besöker Norrköping den 26 april!

Med start på Stockholm Central fredag den 20 april åker Ungas Idétåg ut på turné. Målet med turnén är att fler unga ska förverkliga sina idéer. Totalt besöker turnén 13 orter. Hur startar man företag, tar patent eller kommer på en innovativ idé? Det är några av de frågor som besökarna på Ungas Idétåg ska få svar på.

Bakgrunden till turnén är ett regeringsuppdrag som VINNOVA och Tillväxtverket fick 2010. Uppdraget var att driva ett treårigt program för att främja ungas innovationskraft. Resultatet blev programmet Ungas Innovationskraft som nu genomför Ungas Idétåg. Syftet är att fler unga ska förverkliga sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige.

Turnén lanseras på Stockholm Central fredag den 20 april klockan 7-19. Här finns istället för det fysiska tåget en utställning med bland annat rådgivare, inspirerande filmer och en idétävling.

Med start i Malmö den 23 april kan man besöka Ungas Idétåg. Här presenteras innovationsprocessen i åtta steg; din idé, skydda din idé, starta företag, finansiering, design, tillverkning, försäljning och hållbarhet. På plats finns rådgivare inom respektive steg i processen. Oavsett hur långt man har kommit med sin idé ska besökaren lämna tåget och ha verktyg och kontakter för att ta sin idé vidare till handling.

Samtidigt hålls seminarier om hur man startar företag och hur man skyddar sin idé. På varje ort utom i Stockholm hålls regionala samtal med aktörer i innovationsstödsystemet och unga innovatörer/entreprenörer för att diskutera hur man ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskrafter i regionen.

Allt börjar med ett problem – tävla med din lösning!
I Ungas Idétävling söker vi efter en idé som löser ett litet eller stort problem och bidrar med en lösning som gör världen bättre, underlättar vardagen eller livet. Tio vinnare får möjligheten att ta sin idé vidare till handling.

Innovera med inspiration från rymden
Många av de produkter vi använder till vardags skapades en gång för att användas i rymden. På tåget håller Umbilical Design i ett innovationsbord där ett team på 6 personer ska lösa framtida problem för en hållbarare livsstil på jorden med hjälp av rymdteknik. För att komma fram till en lösning utgår man från astronautens vardag på rymdstationen.

Ungas Idétåg ska förverkliga ungas idéer
Den 26 april besöker Idétåget Norrköping och mellan 14-19 är du välkommen att besöka tåget helt gratis. På tåget finns rådgivare, förebilder, och inspirerande innovationer. Dessutom erbjuds seminarier, workshop och möjlighet att mingla och knyta viktiga kontakter.

Här kan du läsa mer och anmäla dig;
http://downtoearth.se/events/ungas-rymdstation/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *