Styrelsen förändras

PULS styrelse har förändrats. Styrelsens ordförande Cecilia Sandström svarar på ett par frågor angående detta.

 Vad går de nya rollerna i styrelsen ut på egentligen och när sker namnbytet?

Styrelsen har tagit beslut om att jobba för att byta namn på tre av posterna och ändra lite på befintliga arbetsbeskrivningarna för dem.

Det är styrt i stadgarna vilka poster som ska finnas med i styrelsen och för att göra stadgeändringar behövs det medlemsbeslut. Vi kommer därför lägga fram en proposition om titeländringen på kommande medlemsmöte och hoppas naturligtvis att medlemmarna tycker att vi är på rätt spår och hjälper till att klubba igenom vårt förslag. Ändringarna skulle i så fall gälla från och med årskiftet och Styrelsen 2012 kommer att arbeta enligt medlemmarnas beslut.

I korta drag betyder det förändringar för de poster som idag kallas Webmaster, Sekreterare och Vice Ordförande.

Webmaster vill vi istället ska heta Informationsansvarig och ska hantera alla våra informationskanaler och utveckla dem. Jag tänker på hemsidan, Facebook och andra sociala medier som kommande styrelse kan tänkas vilja utveckla.

Sekreterare tycker vi ska byta namn till Medlemsansvarig. Många av de arbetsuppgifter som idag ligger på sekreteraren kommer finnas kvar men vi tror att titeln Medlemsansvarig kommer sätta fokus på att det ska finnas någon i styrelsen som har ett uttalat ansvar att ta till vara på medlemmarnas intressen. Alla i styrelsen har ett ansvar gentemot våra medlemmar men vi tror det här är ett steg i rätt riktning när det gäller att bli en mer tillgänglig styrelse och öppna upp för en mer naturlig dialog mellan medlemmarna och styrelsen.

Vice Ordförande är idag en rätt missvisande titel då den som innehar den rollen snarare har ett ansvar som Sponsansvarig än vice ordförande. Vi tänker därför föreslå att det ska finnas en Sponsansvarig och det känns som ett naturligt steg . Här finns stort utvecklingspotential för den som väljs in till denna post. Vår tanke är också att den som är sponsansvarig har ett uttalat ansvar gentemot de fyra arbetsgrupper som behöver jobba mycket med spons – HR-dagen, PiLS, PAmp och maxPULS och bör jobba mycket tillsammans med de ock skapa förutsättningar där de kan peppa varandra och vara varandras bollplank och stöd.

Funktionen som vice orförande tycker vi ska väljas av kommande ordförande och resten av styrelsegruppen och bör istället heta ställföreträdande ordförande.

Vi tycker de här ändringarna känns rätt i tiden och mer modernt. PULS styrelse behöver förnyas och utvecklas och de nya posterna adresserar luckor i hur styrelsen är uppbyggd idag kontra de behov vi upplever finns. Det blir också tydligare vad dessa olika poster arbetar med, både i vår kommunikation med sponsorer och samarbetspartners men även med våra medlemmar.

Eftersom de nya posterna inte har godkänts av medlemmarna ännu är det alltså de gamla namnen kvar på ansökningsblanketterna och det går det inte att göra så mycket åt denna omgång. Jag hoppas detta har rett ut lite frågor kring posterna i alla fall. Alla som är intresserade av att höra mer eller som fortfarande tycker att det ändå känns lite oklart är självklart välkommen med frågor. Bäst är att höra av sig till valberedning@personalvetare.nu eller ordf@personalvetare.nu

De nya titlarna öppnar ju upp för ännu mer nytänk och det finns stora möjligheter för kommande styrelse att själva påverka hur dessa roller ska arbeta så självklart tycker jag att de som vill jobba med dessa frågor och vara med och föra PULS framåt ska söka in till styrelsearbetet 2012!

Det bästa med att arbeta i styrelsen?
Det är helt klart alla erfarenheter och alla kontakter som knyts. Många glömmer bort att vi är vanliga studenter utan någon tidigare erfarenhet att leda en organisation med nästan 60 aktiva och mer än 200 medlemmar. De flesta av oss har heller ingen tidigare erfarenhet av att sitta i en styrelse och arbeta med att stötta, driva och utveckla en organisation. Styrelsearbetet är därför en fantastisk möjlighet att få känna på både organisatoriskt arbete och planering samt personalarbete samtiigt som det sker i en relativt skyddad miljö.

Jag har lärt mig oerhört mycket detta år och är väldigt tacksam att det har skett i en sådan trygg miljö med mina vänner. Jag tror att det är högst osannolikt att den gynnsamma läromiljön kommer upprepas ute i arbetslivet sedan.

Som ledamot i styrelsen har vi också stora möjligheter att påverka och förändra vilket för mig är en stor tjusning med uppdraget och även om det är mycket att göra ibland så ångrar jag inte en sekund att jag tackade ja till att vara en del av PULS styrelse 2011!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *