Riks-P 2011

Varje år anordnas riks-P, vilket är en årlig konferens som riktar sig till samordnare, studenter, studievägledare och lärare på personalvetenskapliga program i Sverige. I år var det Linköpings tur att stå som värd och temat var ”HR-arbete för utveckling”.

Först ut att föreläsa var Peter Nilsson, universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings Universitet, och han gav en introduktion till HRD. Minsta gemensam definition av HRD sa Nilsson var en utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. Nilsson poängterade betydelsen av ett värdeskapande HR-arbete som tydligt utvecklingsinriktat och menade att HR-praktikern idag måste vara både en ”doer” (som får saker gjorda) och en ”knower” (som grundar sitt handlande i forskning).

Därefter var det dags för Per-Erik Ellström. Mannen, myten, legenden. Äntligen fick man ett ansikte på mannen vars bok man för tillfället läser så noggrant då den ska tentas av nästa vecka. Ellström är föreståndare för Helix och professor i pedagogik. Han talade om förändringsarbete i en organisation ur ett lärandeperspektiv och menade att det behövs störningar för att avbryta ett rutiniserat handlande. Det duger inte längre att enbart handla på rutiner och regler utan han tipsade oss studenter om att vi ska veta varför vi gör som vi gör och veta vad kunskapsbasen säger. Vi som lyssnade fick oss ett gott skratt då Ellström sa att han ville reklamera Henrik Kocks bok Arbetsplatslärande. Det han egentligen ville var att rekommendera boken.

Nästa man ut var en kvinna, nämligen Iréne Starck från Starck & Partner. Hon talade om karriärplanering och betonade vikten av att göra aktiva val. Enligt Starck är det inte arbetsgivaren som håller i rodret utan medarbetaren, och att vi alla är varandras arbetsmiljö. Starck menar att varje människa kan göra en livs- och karriärsplanering där man går igenom vad man kan, vem man är och vad man vill. Detta kan bland annat leda till personlig utveckling.

Sist ut för dagen var Ulla-Britt Möller från Linköpings kommun som talade om medarbetarnas möjlighet till utveckling och karriär inom kommunen.  Detta följdes av en gruppdiskussion där ämnet var ”framtidens HR-funktion – hur kommer den att se ut?”. Som avslut på dagen hölls en paneldebatt om ämnet och bland annat diskuterades det att HR-vetaren ofta saknar en yrkesidentitet och att människor i framtiden alltmer kommer veta vad HR-vetare gör och vad hon är bra för. Hon kan inte konkurrera med ekonomen men det är viktigt att satsa på kärnkompetens och att förstå andras språk och kulturer.

Dag två började med att Cecilia Sandström och Cecilia Nork berättade om PULS verksamhet. PULS är sektionen för PA och BVG i Linköping och består av tre utskott; näringslivsutskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet. Cissi och Cilla presenterade PULS på ett grymt sätt och vi ska definitivt vara stolta över vår fina sektion.

PSS tackar Dan Rönnqvist för att vi fick delta vid dessa dagar. Vi sänder även ett tack till Scandic Väst som definitivt mättade våra magar, det var nog fler än vi som var tvungna att smaka på alla kakor. Både vid lunch, fika nr 1 och fika nr 2. Mums!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *