Goodwill by good will

Torsdagen den 17 mars var PSS på ett seminarium i Norrköping som Sveriges HR Förening arrangerade. Helena Kurki från World Care Events var inbjuden att tala om ”affärsnytta och employer branding via CSR”. Detta var rubriken för seminariet. Kanske känns det inte självklart vad den syftar på, åtminstone gjorde det inte det för oss. Kurki definierade det som ”värdet av att arbeta med socialt ansvartagande med medarbetaren i centrum” och förklarade att CSR står för Corporate Social Responsibility.

Syftet med CSR är för organisationer och företag att ta ett frivilligt miljömässigt, socialt och etiskt ansvar. Varför skulle då en organisation vilja lägga tid och resurser på något de inte måste göra och som till synes inte ger ett direkt värde tillbaka? Idag tvingas vi ständigt att göra ställningstaganden, stora och små, och dessa ställningstaganden speglar vilka vi är. Att ta anställning för ett företag är att ta ställning. Till företagets värderingar, kultur och villighet att ta ett socialt ansvar. En attraktiv arbetsgivare ska till att börja med ha en stabil grund gällande anställningsvillkor och löner och för det andra ha en god företagskultur grundad på goda värderingar och ledarskap, arbetsuppgifter som känns meningsfulla samt utvecklings- och påverkansmöjligheter. När detta är säkerställt, och inte förr, kan företaget välja en profil och en image som det vill associeras med och det är här det sociala ansvarstagandet kommer in.

Kurki förklarade att ett företag som tar ett socialt ansvar är bättre på att attrahera och behålla kompetent personal samt får en högre effektivitet och lägre personalkostnader. Det viktigaste i CSR-arbetet är att ha medarbetaren i centrum. Att få denne att känna sig involverad, delaktig och stolt över sin arbetsplats då medarbetaren fungerar som en varumärkesbärare som sprider sin bild av företaget, bra eller dålig, till omgivningen. Det här slår tillbaka på företaget då även konsumenten tar ställning genom sina val av produkter och tjänster och påverkas av den känsla hon fått av producenten som en aktör med skyldighet att ta ansvar.

PSS är mycket nöjda med detta givande och intressanta seminarium och tipsar alla PA-studenter att ta tillfället i akt att delta i Sveriges HR Förenings olika seminarier och föreläsningar. Medlemskapet är gratis när du studerar och vi kan även tillägga att vi bjöds på en smarrig hotellfrukost före seminariet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *