Studentinformatör för SSR

Studentinformatör, ett meningsfullt arbete för din skull

För dig som inspireras du av möjligheten att sprida engagemang och vill ta med dig en meriterande erfarenhet av rekrytering, medlemsvård och kommunikation till arbetslivet?

Tjänstens karaktär

Studentinformatören arbetar 10-15 timmar/månad, parallellt med studier. Arbetet som studentinformatör är ett fritt arbete som kan utföras delvis under dagtid och delvis under kvällstid. Arbetet är mycket självständigt och innebär många möjligheter att ta egna initiativ och hitta nya sätt att arbeta och utvecklas i sina arbetsuppgifter. Dessutom ingår samarbete med bland annat andra studentinformatörer på lärosätet och representanter för studentsektioner.

Tjänstens roll och funktion

Studentinformatören fungerar som Akademikerförbundet SSR:s lokala representant på sitt lärosäte. I huvudsak arbetar studentinformatören med att värva nya studentmedlemmar till förbundet samt med att finnas till hands för de studenter på det aktuella lärosätet som redan är medlemmar i Akademikerförbundet SSR.

Studentinformatören strävar efter att upprätthålla etablerat samarbete med exempelvis kårer, sektioner, yrkesvägledare och andra instanser på lärosätet och är även öppen för möjligheter att finna nya samarbetspartners.

Arbetsuppgifter

Studentinformatörens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

– Hålla klasspresentationer och presentera förbundets verksamhet för alla berörda studenter på lärosätet, i syfte att värva nya medlemmar och sprida information.

– Tillhandahålla och sprida aktuell information och material om förbundet och dess verksamhet, genom t ex affischering och information inför aktiviteter.

– Någon gång per månad sätta upp en monter på lärosätet och via denna arbeta för att synliggöra förbundet, värva nya studentmedlemmar, svara på frågor och sprida material.

– Minst en gång per termin anordna en aktivitet i form av t ex ett studiebesök eller en föreläsning i något aktuellt ämne på lärosätet. Detta tillfälle är både för rekrytering av nya medlemmar och för att ge något till befintliga medlemmar.

– Arbeta i monter i samband med arbetsmarknadsdagar och liknande tillfällen för berörda studenter på lärosätet.

Bakgrund och profil

Krav:

– Den sökande ska vara student vid någon av de utbildningar där förbundets potentiella medlemmar finns.

– Den sökande ska vara medlem i Akademikerförbundet SSR eller vara beredd att bli medlem i förbundet.

– Den sökande måste ha ett intresse för och en positiv inställning till fackförbund och deras roll på arbetsmarknaden.

Önskvärt:

– Det är positivt om den sökande har ett stort kontaktnät på universitetet och att den sökande till exempel är eller har varit aktiv i kår/sektionsarbete eller liknande.

– Det är önskvärt att den sökande har åtminstone viss vana av att tala inför större grupper.

– Det är positivt om den sökande har minst tre terminer kvar av sina studier.

Personliga egenskaper

Följande personliga egenskaper är önskvärda, då de är till hjälp för att kunna göra ett bra arbete som studentinformatör:

Utåtriktad. Har lätt för att ta kontakt med och samtala med människor. Kan hålla en professionell attityd och fungera som ett ansikte utåt. Har ett positivt sätt gentemot andra människor. Är serviceinriktad.
Självständig och initiativtagande. Kan arbeta självständigt, ta eget ansvar och strukturera sin egen arbetstid. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och får saker att hända.

Lyssnande. Har förmågan att lyssna in andra människor och anpassa sig efter andra i olika situationer.

Samarbetsvillig. Kan samarbeta bra med andra och fungerar väl i grupp.


Skicka in din ansökan inklusive cv och personligt brev till daniel.jarblad@akademssr.se

För mer information, gå in på www.akademssr.se/student, eller ring ansvarig studentombudsman Daniel Jarblad på 08-6174455.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *