Kårvalet 2010

Nu har valet dragit igång till STuFFs kårfullmäktige. Mellan den 15:e mars och den 24:e mars är det kårval för STuFFs medlemmar.

De studenter som läser på Filosofisk fakultet eller inom området för utbildningsvetenskap kan nu vara med och påverka vilka som skall företräda dem i STuFFs kårfullmäktige (studentkårens motsvarighet till riksdag). Studenter på grundutbildningar röstar via sin studentportal och de STuFF medlemmar som är doktorander kan poströsta. Valet sker en gång per år och valet är allmänt och slutet.

De som får rösta i kårvalet är alla som har betalt sin medlemsavgift (kåravgiften) och är inregistrerad i kårernas medlemsregister (STURE) samt har inloggningsuppgifter till studentportalen eller kan uppvisa giltig legitimation tillsammans med ett giltigt LiU-kort. För att rösta väljer du först vilken lista du vill rösta på. Varje lista har en agenda och ett antal namn som kandiderar till kårfullmäktige å listans vägnar. Som röstberättigad kan du välja att rösta blankt, rösta på en lista, eller att personrösta. Valresultatet skall presenteras senast fem arbetsdagar efter sista valdag.

Det finns sju olika listor att rösta på:

Gröna Studenter är en del av Miljöpartiet de Gröna och driver och utformar partiets politik. De anser att kåren inte blir mindre viktig för att kårobligatoriet försvinner och att studiebevakning och ha studierepresentanter i alla universitetets beslutande organ och där föra studenternas åsikt är kårens huvuduppgift. Gröna studenter vill fortsätta arbetet med att ansvarsfullt förändra kåren i och med kårobligatoriets avskaffande samt driva arbetet med att förnya StuFFs förlegade politiska program och få in gröna framtidsvärderingar. De som ställer upp som kandidater på listan är; Fredrik Ekström, Emil Åkerö och Patricio Ruiz.

International students list är den enda StuFF-listan som enbart fokuserar på de internationella studenternas behov vid Linköpings universitet. Deras mål är att underlätta internationella studenters integration i det svenska samhället, det vill säga att föra dem närmare de svenska studenterna och därmed skapa en enad studentatmosfär vid LiU. De två kandidaterna ser fram emot att skapa en bättre studiemiljö för de internationella studenterna vid LiU där de känner  sig bekväma och integrerade. De som ställer upp som kandidater på listan är; Franziska Mesche och Burcu Tekir.

Liberala listan står för en studentkårspolitik som utgår från liberala idéer. Liberalism innebär
frihet och handlar om att du som enskild student skall ha rätt att bestämma över dig själv. Liberala listan anser att studentkåren är viktig och att den skall finnas kvar om än något modifierad. Den liberala listan vill främst verka för att fler studieutrymmen och mikrovågsrum upprättas samt även ge sektionerna en större möjlighet att själva utforma och påverka sin verksamhet med mindre inblandning från studentkåren. De som ställer upp som kandidater på listan är; Christoffer Örngård och Marcus Brorsson.

Lärarlistan vill att STuFF sänker kåravgiften, gör kårmedlemskapet attraktivt samt stödjer sektionerna under kårobligatoriets avskaffande. Vidare vill de att STuFF stärker studentinflytandet på universitetets alla nivåer och jobbar mot diskriminering och för jämlikhet och för att integrera de internationella studenterna. Dessutom vill Lärarlistan att STuFF samarbetar med universitetet och sektionerna för ett miljömässigt hållbart universitet och arbetar för införandet av rökfria ingångar och skapandet av rökrutor på Campus. De som ställer upp som kandidater på listan är; Lisa Pagander, Mats Werme, Fredrik Karlsson, Evald Heemström, Juan Muhoz, Henrik Eneroth, Rickard Gustavsson, Axel Gustavsson, Camilla Gåsvär och Staffan Lindblad.

Pol.kand-listan är en politiskt obunden lista och tar ställning för de mindre programmens och frikursarna och kommer att arbeta aktivt för att förbättra deras möjligheter. Pol.kand-listan vill att kårens information och kontakt med studenterna måste bli ännu bättre, liksom jämställdhets- och miljöarbetet på universitetet samt att studenters möjlighet att få ut kursinformation och rättade tentamen i tid förbättras. Situationen för studenter med barn och personer med funktionshinder behöver förbättras ytterligare. De som ställer upp som kandidater på listan är; Alexandra Olsson, Sandra Petersson, Mattias Bolin, Christoffer Wahlquist, Amanda Rubio, Eric Ramstedt, Hanna Johansson, Josefine Säker, Therese Hellquist, Lars Petersson och Niklas Hellström.

Socialdemokratiska listan vill arbeta för allas lika rätt på universitetet och vill att studierna ska passa alla oavsett kön, klass, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller religion. Socialdemokratiska listan vill att all utbildning ska vara heltidsutbildning och därför vill de öka antalet lärarleda timmar och tycker dessutom att det är djupt orättvist att internationella studenter ska betala för sin utbildning. Den socialdemokratiska listan tycker att kåren ska bli mer synlig för alla studenter på universitetet. De som ställer upp som kandidater på listan är; Johan Ottosson, Gustav Andersson, Mikael Julin Sheibel och Anders Björk.

VSF – Vänsterns studentförbund vill arbeta för att minska marknadsanpassningen av den högre utbildningen. VSF anser att undervisning skall ske för studenternas och samhällets bästa, inte för att främja kortsiktiga vinstintressen. De anser också att såväl kursutbud som studiemiljö är politiska frågor, där studenterna måste få säga sitt samt öka stödet till utsatta grupper inom den högre utbildningen. Ytterligare anser VSF att studiemedlet ligger under fattigdomsgränsen och vill därför se en kraftig höjning av studiemedlet. De som ställer upp som kandidater på listan är; Olof Risberg, Tommie Petersson och Fredrik Andersson.

Klicka här för att lägga din röst.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *