Ordförande har ordet

Under v. 44 hölls terminen andra SEKT-möte hos StuFF. Det betyder inte att vi pysslar med andliga övningar utan att alla SEKTionsordföranden inom StuFF:s sektioner träffas, får info från kåren och utbyter tankar och idéer. Detta sker ungefär tre gånger per termin.

På förra mötet framkom lite intressanta uppgifter som jag vill dela med mig av till er…

  • I utbyte mot att vi har utbildningsbevakning på PA-programmet får vi i PULS från StuFF varje termin en summa pengar/student på programmet (och BVG o Mastern som också ligger under PULS). Tidigare har denna summa varit 18 kr/student/termin, men har nu höjts till 20 kr! Bra va?
  • Terminstiderna har ändrats för Fil.fak. Från och med nästa höst kommer vi att börja en vecka senare, dvs höstterminen kommer att bli 30 augusti till 24 januari istället. Äntligen får vi lika långt sommarlov som resten av universitetet. Inga andra ändringar av veckor kommer att ske, vi har alltså gått en vecka för mycket tidigare eller något sådan?!
  • Som ni vet kommer kårobligatoriet att försvinna till hösten 2010, vilket innebär mindre ekonomiskt svängrum för kårerna. Nu har emellertid både Norrköpings och Linköpings kommun bestämt sig för att sponsra StuFF till kommande år då man tycker att den kårverksamhets som bedrivs är viktig.
    Gå in på www.stuff.liu.se om ni vill veta mer om kårobligatoriets försvinnande.
  • PULS har under hösten drivit en önskan om att StuFF ska anordna en föreläsning kring studenters rättigheter kring kursplaner och examinationer (t.ex. vad kan vi ställa för krav på examinationsformer eller hur många dagar lärarna egentligen har på sig att rätta).
    Denna kommer att bli av – den 24 februari 2010 – så boka in denna matnyttiga föreläsning redan nu.


Tack för ordet för denna gång!

Hälsningar, Anna
ordförande PULS 2009