Sponsring

Här finner ni de mallar vi använder vid vårt sponsringsarbete.

PULS Samarbetsavtal

Mallen för 2008 är inte längre aktuell; 2009 års version kommer upp snarast den är klar.
Tills vidare ligger det tidigare dokumentet kvar.

PULS Gåvoavtal 2008* (.doc)

* = uppdaterade dokument för att underlätta skrivning direkt i Word-dokumentet.

Bilaga:

Prislista (.pdf)