Städlista VT -16

PULS och KogVet delar på sektionsrummet och därför också på städningen! PULS ansvara för att städa jämna veckor.  Städmaterial finns nu i sektionsrummet!!!

Städinstruktioner sitter på anslagstavlan. Saknas det städmaterial eller om det är i dåligt skick, ber vi dig kontakta Medlemsansvarig.
Det som ska göras är att plocka bort skräp, sopa golvet, torka av bord samt torka golv, soppåsar ska ligga i garderoben. Det finns en lista på dörren, där man kan sätta sin signatur då man städat, så att vi vet att man gjort det.

Nedan följer en bifogad lista på vilka arbetsgrupper som ska städa när. (Städningen ska ske någon gång under veckan som ni blivit tilldelad).

Städschema VT 16

Städning av sektionsrummet 2016.doc