PULS Årsmöte 2018Kallelse till PULS årsmöte 2018!

Datum: Tisdagen den 30:e januari
Tid: 17:15 – ca 22:00
Plats: C1, Campus Valla

Vad gäller?
Varmt välkommen till PULS årsmöte 2018! För att kunna kräva rösträtt samt bli invald i en arbetsgrupp måste du vara medlem i PULS. Detta ordnar du enklast på förhand via vår hemsida: https://www.personalvetare.nu/bli-medlem, men det kommer även att finnas möjlighet att bli medlem på plats. Ett mail med alla möteshandlingar kommer att gå ut i nästa vecka.

Vad kommer att behandlas?
Mötet kommer att behandla verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen för 2017 och beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2017. Dessutom kommer mötet besluta om fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018. Även propositioner och eventuella motioner kommer att behandlas.

Under mötet kommer också PULS utskottsledamöter att väljas in till; PAmp, PiLS, Maxpuls, HR-dagen, Valberedningen, Mentorsprojektet, Studie- och gästföreläsargruppen, Vice ordförande i utbildningsutskottet, sociala utskottet och näringslivsutskottet, samt Vice ordförande i PULS Styrelse som har blivit vakant.

Anmälan och mat
Anmälan för att få mat under mötet görs via simple-signup:

https://simplesignup.se/event/123622

Vi kommer att bjuda på pizza och dryck till alla som anmäler sig senast onsdag den 24 januari kl. 12. Anmälan är bindande, då mat beställs i ditt namn. Missar du detta datum kan vi tyvärr inte ordna mat, men du är givetvis välkommen ändå!

För mer information se evenemanget som ni kan hitta på PULS Facebooksida.

Kontakt
Har du några frågor eller funderingar, så tveka inte att höra av dig till styrelsen@personalvetare.nu eller hugg tag i någon av oss på campus!

Vänliga hälsningar,

PULS styrelse 2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *