Sveriges HR Förening söker studentrepresentanter

Nu har du möjligheten! Sveriges HR Förening söker nämligen studentrepresentanter till våra yrkesnätverk i Linköping/Norrköping. Att sitta som representant i ett nätverk bidrar till att du knyter värdefulla kontakter med yrkeslivet och får en unik inblick i ditt kommande yrke. Nätverket träffas i 2 timmar, två – tre gånger per termin och består av yrkesverksamma HR-personer från olika organisationer. Som studentrepresentant sköter du olika administrativa uppgifter kring nätverket och får en toppengrej att skriva på CV:t. Mejla Tara på tara.nabavi@sverigeshrforening.se för mer information. Läs mer om våra nätverk här: http://www.sverigeshrforening.se/Natverk/)

Sveriges HR Förening är branschföreningen för dig som arbetar/studerar inom HR/personalvetenskap. Föreningen är en oberoende, ideell medlemsorganisation vars syfte är att inspirera, utveckla och aktivt knyta samman HR-Sverige.www.sverigeshrforening.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *