Vad är en höst utan ett HÖSTMÖTE!?

Nu när dagarna börjar bli korta och höstrusket börjar vina i träden då har tiden äntligen kommit för PULS höstmöte. Denna mörka kväll i november möttes ungefär femtio stycken av PULS medlemmar upp i A-huset för att gå igenom olika propositioner, motioner och framförallt rösta igenom Styrelsen 2014.

Kvällen började med att MAT! Vi tackar PULS för att ni tar hand om oss hungriga studenter med en riktigt god sallad. Det uppskattas alltid!
När alla slagit sig ner med sin sallad kom en representant från Stuff och prata lite om vad de gör nu under hösten och olika aktiviteter som komma skall. Aktivititeter så som Stuffs julpub och att de i december sak de bjuda på glögg och pepparkakor, det tycker PSS låter som två tillfällen man inte vill missa!

Så till mumsandet från medlemmarna drog mötet igång som leddes av Johan Wester, tack så mycket för hjälpen! Det drog mötesordning, regler och utsågs ljusterare som är den vanliga rutinen innan de började röstas och disskuteras. Förslagen från styrelsen var mest rörande utformning av och i stadgarna som lätt röstades igenom, helt enkelt göra stadgarna lite snyggare i formatet och ändra formuleringarna på vissa ställen.  De två största punkterna som kom från styrelsen vara att göra AMO (arbetsmiljöombudet) till en egen post under utbildningsutskottet och att företagsprojektet blir borttaget som en arbetsgrupp då kursen har utformats på ett annorlunda sätt så den behövs inte längre.

Efter det var det dags för motioner från de olika arbetsgrupperna, vilket var bara tre men de tre skapade dock en väldigt nyttig diskussion bland medlemmarna. Det första var från HR-dagen som vill utöka sin arbetsgrupp från fem till sex personer då de känner att HR-dagen växer så mycket för varje år och de skulle behöva ett par händer till. Efter en diskussion om utformningen av själva ändringen så röstades HR-dagens förslag igenom så nu kan HR-dagen fortsätta att växa med rätt personalstyrka. Sen så kom diskussionen som upptog större delen av kvällen och det var hur man ändrar en policy för våra arbetsgrupper. Tidigare så har styrelsen bestämt om ändrande i policyn vid styrelsemöten men problemet som diskuterades var att det har inte slagits fast vid något möte för medlemmarna hur man ska hantera en ändring i policyn alltså för att förtydliga det står inte i våra stadgar hur ändring av policy måste ske. Nu kanske ni undrar hur den här diskussionen kom upp men PiLS hade lämnat in två motioner som gällde ändring av policyn och inte stadgarna. Vilket då resulterade i en diskussion om hur vi ska hantera ändringar i policyn och det var en riktig bra diskussion med många bra åsikter som ledde till att styrelsen ska arbeta fram ett förslag på en lösning av det här problemet till årsmötet.  Efter att den frågan retts ut så röstades de resterande motionerna igenom.

Efter en liten rast så kom det vi alla hade väntat på nämligen vilka ska bli den nya styrelsen?? Så låt mig stolt presentera vår nya styrelse tillsammans med valbredningsens motivation.

Ordförande: Emma Rydén
Vi tror att Emma skulle passa bra som ordförande tack vare hennes öppenhet och lyhördhet. Emma inger förtroende och skapar gemenskap. Genom hennes förmåga att strukturera och leda kommer Emma att kunna driva PULS sektion framåt på ett ypperligt sätt
Sponsoransvarig: Petra Landestål
Vi tror att Petra skulle passa bra som sponsansvarig tack vare sitt glada yttre och sin sociala förmåga. Petra ger ett positivt och seriöst intryck vilket kommer hjälpa henne i rollen som sponsansvarig. Petra kommer bidra med god stämning både inom styrelsen och för PULS kontakter ute i näringslivet.
Ekonomiansvarig: Sofia Lindblad
Vi tror att Sofia skulle passa bra som ekonomiansvarig med sina tidigare erfarenheter och sitt intresse för ämnet. Sofia är en glad och öppen person som har en vilja att lära sig nya saker och utvecklas. Hon är även noggrann och strukturerad vilka är nyckelegenskaper för en ekonomiansvarig i PULS.
Medlemsansvarig: Evelina Sönnerstedt
Vi tror att Evelina skulle passa bra som medlemsansvarig med sin sociala förmåga och ödmjukhet. Med ett intresse för struktur och ordning kommer Evelina utföra uppdraget utmärkt. Evelina kommer med sin positiva inställning föra samman styrelsen och PULS medlemmar på ett bra sätt.
Informationsansvarig: Martina Kraff
Vi tror att Martina skulle passa bra som informationsansvarig med sitt brinnande engagemang och sin pålitlighet. Martina har tålamodet som krävs för en informationsansvarig och är inte rädd för att ta sig av nya åtaganden. Martina är en bra lyssnare som kommer kunna ta in allas åsikter i sitt utskott.
Näringslivsutskottet: Sandra Sjölander
Vi tror att Sandra skulle passa bra som ordförande för näringslivsutskottet för att hon är både driven och engagerad. Sandra kommer även kunna bidra med sin målmedvetenhet och nya kreativa idéer.
Socialutskottet: Johan Fröberg
Vi tror att Johan skulle passa bra som ordförande i sociala utskottet med sin självsäkerhet och pondus. Johan har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Johan är positiv och kommer vara ett perfekt bollplank för arbetsgrupperna i det sociala utskottet.
Utbildningsutskottet: Jessica Andersson
Vi tror att Jessica skulle passa bra som ordförande för utbildningsutskottet för att hon är både driven och engagerad. Vi tror att hon med sina erfarenheter som utbildningsbevakare kombinerat med nya kreativa ideér kan fortsätta utveckla utskottet.
DSC_0244

PSS ser fram emot det kommande året och väntar spänt på vad den nya styrelsen ska åstadkomma under sin mandattid! Vi vill även tacka valbredningen för deras utomordentliga jobb med att nominera vår nya styrelse. Dock så har valbredningens jobb precis börjat då de ska fylla platser i alla arbetsgrupper i PULS och fortsätter de i den här stilen så kommer vi få riktigt grymma grupper nästa år!

Till vår nuvarande styrelse vill vi säga TACK för blod, svett och tårar som ni har lagt ner i jobbet som styrelsemedlemmar och arbetet ni gjort för oss alla som medlemmar i PULS.
DSC_0238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *