Valberedningen och allt vad det innebär

Ute i cyberrymdens oändlighet hackar jag mig lekande lätt in i PULS offentliga arkiv sprängfylld med diverse torra dokument och pixelspäckade bilder på styrelsemedlemmar. Blixtsnabbt orienterar jag musen mellan dokumenten och dubbelklickar över det jag letar efter, valberedningen och allt vad det innebär.

I dokumentet ”Arbetsbeskrivningar 2012” står det att valberedningen är ett organ för höstmötet (mötet hålls någon gång mellan 1 oktober och 30 november) och årsmötet (någon gång mellan 1 januari och 31 januari). Dess uppgift är att inför års- och höstmöte ta fram förslag på personer till de olika posterna och presentera dessa. Eftersom det snart är dags för det årliga höstmötet att ta vid har PSS fått förfrågan om att presentera och informera er PULS-aktiva om de olika arbetsgrupperna.

Som ny eller gammal student på PA, Masterprogrammet HRM/HRD eller BVG på LiU har du möjligheten att själv eller med dina klasskamrater engagera er inom den arbetsgrupp som passar just dig bäst. Personligen har jag ett behov av att orytmiskt trumma på tangentbordet, och därför valde jag att göra en intresseanmälan för posten som chefsredaktör och skribent på PSS, PULSsektionsskribenter. En befattning som jag med nöjd min numera besitter sedan snart ett år tillbaka.

Som den hängivne läsare ni nu är, förstår jag att ni redan känner till PSS och har skickat in ert intresse till valberedningen. Men vad för intressant eller ointressant gör de andra arbetsgrupperna inom PULS? Tillåt mig, med risk för plagiering, att med ett par korta meningar (per grupp) presentera styrelsens olika poster och föreningens arbetsgrupper:

 • Styrelsens poster
  • Ordförande. Tung position med lika stora portioner ansvar som förmåner. Förmånerna med denna post är att du bland annat kommer få betydande erfarenheter inför arbetslivet och lära känna fler intressanta människor än nödvändigt. Som ordförande har du det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.
  • Sponsansvarig. En viktig post som innebär att du är PULS ansikte mot näringslivet. Du är helt enkelt  ansvarig för all spons i föreningen.
  • Ekonomiansvarig. Här är det inte pappa som betalar eller sköter det ekonomiska utan en pålitlig student med sinne för siffror, och en förkärlek till att det ska vara ordning och reda. Under PA-utbildningens andra år läser studenterna en kurs med fokus på företagsekonomi, och tack vare posten som ekonomiansvarig kommer den här kursen att gå som på räls.
  • Medlemsansvarig Den hemliga riddaren som inte skryter med sitt arbete. Medlemsansvarig ansvarar för alla våra medlemmar med registrering och allt vad det innebär. Det är också den som skapar kontinuitet i det administrativa arbetet samt författar, handhar och arkiverar dokument.
  • Informationsansvarig. En ytterst skicklig datanörd ansvarar för att den del av informationsflödet i PULS som förmedlas genom hemsidan ständigt är uppdaterad. Informationsansvarig är även ansvarig för uppdatering och underhåll av PULS mailadresser.
  • Utskottsordförande och vice ordförande i näringslivsutskottet. Ordförande för näringslivsutskottet som arbetar för ett aktivt utbyte mellan studenter och näringslivet genom arbetsgrupperna Alumniverksamhet, HR-dagen, Studiebesöksgruppen, Mentorsprojekt, och Projektföretag.
  • Utskottsordförande och Vice ordförande i sociala utskottet. Ordförande för det sociala utskottet som arbetar med att erbjuda studenter studiesociala aktiviteter under året tillsammans med arbetsgrupperna Diplomeringsgruppen, PAmp, PiLS,BVGs SU-grupp och maxPULS.
  • Utskottsordförande och Vice ordförande i utbildningsutskottet. Ordförande för utbildningsutskottet vars uppgift är att säkerställa utbildningskvalitén på programmet genom olika former av utbildningsbevakning och projekt. Utskottsordföranden är ansvarig för årskurssrepresentanterna och deras kontinuerliga dialog med kursansvariga och deras aktiva arbete med utvärderingar, efter den utarbetade utvärderingspolicyn.
 • Arbetsgrupper.
  • Alumni. Ansvarar för rekryteringen av nya alumner genom att erbjuda tillfällen för alumner att träffas efter avslutad utbildning. Vidare ansvarar man för kontakten med de redan befintliga alumnerna.
  • Studiebesöksgruppen. Precis som det låter ansvarar denna arbetsgrupp för att ordna och styra upp olika studiebesök med ett relevant tema som kan vara av intresse för studenter inom PULS.
  • HR-dagen. Ansvarar för planering och genomförandet av HR-dagen (en heldag under hösten för PA- och BVG-studenter samt representanter från arbetslivet). Syftet med HR-dagen är att ge studenter möjlighet till kontakt med näringslivet. Även att genom ett professionellt förhållningssätt gentemot såväl besökare som samarbetspartners, marknadsföra PULS som studentförening ut mot arbetslivet samt att stärka personalvetarrollen.
  • Mentorsprojekt. Att tillhandahålla mentorer till de studenter i PA3 (och PA2 vid vårintag) som önskar detta. Mentorsprojektet skapar utbyte mellan personer i näringslivet som arbetar med personalfrågor och studenter på PA-programmet. Detta projekt riktar sig till studenter i 3:an. Vid vårintag ansvarar arbetsgruppen för att skaffa mentorer även till dessa studenter.
  • Projektföretag. Arbetsgruppen ansvarar för att tillhandahålla projektföretag till studentgrupperna i årskurs 1. Vid vårintag ansvarar gruppen för att skaffa projektföretag även till den klassen. Projektföretagen används i årskurs 1 och är ett komplement till föreläsningar och litteratur. Kontakten med projektföretagen ämnar ge studenter en chans att omsätta teori i praktik.
  • Diplomeringsgruppen. I arbetet med diplomeringshögtiden ingår att planera och genomföra en högtidsdag för dem som tagit examen vid programmet för Personal- och Arbetsvetenskap eller vid masterprogrammet Human Resource Management and Development (HRM/HRD). Högtiden infaller någon gång i början av höstterminen. Gruppen delar på ansvar inom ekonomi, spons samt planering av dagen.
  • PAmp. PA-programmets överfadderi ansvarar först och främst för att förbereda och genomföra de nya studenternas välkomstperiod. Under två introduktionsveckor, som går under benämningen Nolle-P, ska de nya studenterna ges möjligheten att lära känna sina kursare, Linköping som studentstad och ha roligt! PAmp ansvarar också för att, tillsammans med PiLS, arrangera en tackfest för aktiva i PULS under vårterminen samt en overallsinvigning för PA1 under höstterminen.
  • PiLS. PA-programmets festeri som anordnar sittningar och andra sociala events för PA- & BVG-studenter. PiLS gycklar på sittningar och även i andra sammanhang utanför programmet. PiLS ansvarar tillsammans med PAmp för målandet av märkesbacken i börjat av läsåret.
  • maxPULS. maxPULS skall verka för att erbjuda PULS medlemmar idrott och friluftsaktiviteter av olika slag. Gruppen förhåller sig till samma regler och normer som resten av PULS. Då idrotts- eller friluftsaktivteter och kurser utövas i PULS namn ska gruppen agera värdigt och sportmannamässigt inom laget eller aktivitetsgruppen och mot de vi möter.
  • PSS. Att med jämna mellanrum publicera minst två artiklar per månad på PULS hemsida www.personalvetare.nu. Artiklarna ska ha anknytning till antingen universitet, sektionen eller till programmet Det är viktigt att man försöker upprätthålla balansen mellan att belysa föreningens aktivitet och kopplingen till arbetslivet och den vardag som väntar oss som blivande personalvetare. Det är skribenternas ansvar att artiklarna håller sig inom syftets ram och på bästa sätt försöker bidra till en levande hemsida för föreningens medlemmar.
  • Valberedningen. Valberedningens uppgift är att i dialog med föreningens styrelse lägga fram förslag på lämpliga kandidater till poster inom sektionen.
  • Årskursrepresentant. Som årskursrepresentant arbetar man i huvudsak med kursutvärderingar som syftar till att utveckla utbildningen i en positiv riktning. Uppgiften är att framföra årskursens talan till lärare, kursansvariga och även till programansvarig. Vidare är representanterna en länk mellan årskursen och PULS i olika frågor. Två personer från varje klass ska utses.

Så, vad passar dig? Vad är du intresserad av? Skriv till valberedning@personalvetare.nu och skriv vilken/vilka arbetsgrupper eller styrelseposter som du skulle kunna tänka dig att arbeta inom. Svårare än så är det inte.

Sist, men absolut inte minst, vill jag presentera valberedningen 2012. Valberedningen består av Angelica Louropoulos, Anna Brorström, Johanna Ragnhammar, Caroline Westin, och förra årets vinnare av ”Årets Fadder”, Anna Marklund. Det är till dessa fem skönheter som era mejl går till när ni nu ska ansöka till arbetsgrupperna, och glöm inte att ansökan ska vara inne senast den 15 oktober, i år.

angelica anna b johanna caroline

anna m

Emil Arleroth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *