Information angående LiU-ID:n

Eftersom det har skett vissa förändringar gällande hur nya studenter får tillgång till sina LiU-ID:n, ville vi passa på att informera om detta.

Om nya studenters LiU-ID:n och registrering

Projektet med att förenkla hanteringen av LiU-ID:n sjösattes till vårterminen 2012 och innebär att helt nya studenter får åtkomst till ett urval av LiU:s IT-tjänster redan innan terminen börjat. Och de kan registrera sig själva i Studentportalen precis som de som börjar termin 2.

Gången ser ut så här:

Studenten får information om hur de skapar ett temporärt LiU-ID i välkomstbrev och antagningsbesked. De gör detta på sidan www.liu.se/antagen (www.liu.se/admitted). Studenten skapar sitt temporära LiU-ID med hjälp av samma inloggningsuppgifter som de använde på www.antagning.se. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs att man har ansökt via antagning.se, att man har ett svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige.

Observera att studenten kan registrera sig först när programterminen har startat och de har varit på uppropet.

Precis som namnet antyder är detta bara ett temporärt LiU-ID, och har studenten inte haft kontakt med Centrala studerandeexpeditionen inom tre veckor efter upprop – skrivit under en ansvarsförbindelse och hämtat ut en aktiveringsnyckel som berättigar dem till ett fullvärdigt LiU-ID – så gallras kontot automatiskt. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få med att påminna studenterna om att de behöver sitt fullvärdiga LiU-ID!

Liten checklista för studenterna

1. Skapa ett temporärt LiU-ID

Med hjälp av ett temporärt LiU-ID kan du registrera dig på din kurs- och/eller program, logga in på din kursplats, se ditt schema, ändra adress och anmäla dig till tentor.
Skapa temporärt LiU-ID

2. Gå på uppropet

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte kommer till uppropet, och inte har meddelat förhinder, riskerar du att förlora din utbildningsplats. För att meddela frånvaro kontaktar du kontaktpersonen för din utbildning.

3. Registrera dig

Dagen efter uppropet kan du registrera dig. Det är obligatoriskt att registrera dig på ditt program och/eller din kurs varje termin när registreringperioden har börjat. Utan registrering kan du inte få dina studiepoäng inrapporterade och CSN kan inte se att du är en student vid Linköpings universitet.
Registrera dig i Studentportalen

(Om du inte har skapat ett temporärt LiU-ID följer du istället instruktionerna på liu.se/antagen.)

4. Besök Centrala studerandeexpeditionen

Dagen efter att du ha registerat dig kan du besöka den Centrala studerandeexpeditionen för att skriva under en ansvarsförbindelse. När du har gjort det får du tillgång till ditt fullvärdiga LiU-ID, vilket gör att du når alla IT-tjänster i Studentportalen, och din studentmail. Vid besöket ska du också hämta ut ditt LiU-kort som fungerar som kopieringskort, passerkort, lånekort och busskort.

Till Centrala studerandeexpeditionen

Mer om LiU-kortet

Terminsstarten

Terminsstarten i Centrala studerandeexpeditionen kan bitvis vara ganska hektisk, vilket gör att förbokade besök leder till snabbare hantering av LiU-ID:n och LiU-kort, och bättre information till samtliga studenter. Vill du som är fadder boka en tid för dina studenter, kontakta oss på centralstudexp@liu.se eller telefon 013-28 20 00. Om du vill, kolla gärna av med programmets administratör så att de inte har bokat en tid redan.

Registreringsdatum för NYA studenter

TFK: 15/8
Filfak: 21/8 (PA-programmet, BVG, Master HRM/HRD)
UV: 20/8
HU: 28/8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *