Vill du bli internationell fadder?

Nu inför sommaren skulle vi på LiU:s Internationella avdelning vilja göra lite extra reklam för ett studentinitiativ som är till stor hjälp och glädje för både internationella och svenska LiU-studenter. Studentföreningen ESN (Erasmus Student Network) ordnar ett rikt utbud av sociala aktiviteter och ger svenska studenter möjligheter att bli fadder för en eller flera inresande internationella studenter. Kanske några i din sektion vill bli faddrar inför hösten? ESN kommer att öppna sin webbansökan för dem som vill bli internationella faddrar senast nästa vecka så det går snart bra att anmäla sig som fadder på http://www.esn.studorg.liu.se/ där du också kan läsa mer om fadderskap och om studentföreningens aktiviteter.

I höst anländer över 1.100 nya internationella studenter till LiU, dels som utbytesstudenter och dels som studenter vid de internationella mastersprogrammen. En stor del av de inresande är mycket intresserade av att träffa nya vänner och att integreras i det svenska studentlivet men de tar ofta upp att de kan ha lite svårt att hitta vägen in. De filmkvällar, utflykter, sportturneringar mm som anordnas för dem varje år är en bra början men kan inte ersätta en egen svensk fadder… Vi är därför verkligt glada och tacksamma för det engagemang vi har mött från er i sektionerna och i studentföreningar som ESN.

Stort tack om du kan hjälpa till att sprida nyheten om ESN:s fadderanmälan bland dina sektionsmedlemmar!

I slutet av nästa vecka kommer vi att vara klara med schemat över de välkomstaktiviteter som är öppna för alla internationella studenter och deras faddrar. Det kommer att publiceras på LiU-webben men vi skickar också ut det till dig för kännedom.

Med vänlig hälsning

Internationella avdelningen genom
Helena Iacobæus
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Hus D, Campus Valla

013 286831

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *