Kårvalet 2012

Kårvalet

Kårvalet 2012 är på god väg att dra igång. Detta innebär att helt vanliga studenter har möjlighet att rösta på de olika ”listor” som kandiderar i posten om att bli invald i StuFFs fullmäktige. De så kallade listorna påminner om partier där varje enskild lista innefattar en rad namn tillsammans med en tydlig riktlinje angående listans åsikter och vad de eftersträvar. Förra året var det 444 StuFF-studenter av 1247 som bidrog med sin röst i valet, en ökning med 300% från tidigare år.

PSS kontaktade valrådets ordförande Karl Eklund för att få ytterligare information om Kårvalet 2012.

För tillfället finns det ingen information på er hemsida om hur själva valet går till. Tror du att du skulle kunna ge oss en kort förklaring om hur valprocessen går till?

Eklund – ”Valet kommer att pågå från 19 till 30 mars. Under de två veckor som valet pågår kommer valtorg hållas dagligen vid campus Valla och tisdagar och torsdagar vid campus Norrköping.”

Vilka får rösta under valdagarna, och hur går man till väga för att rösta?

”Röstningen sker via studentportalen eller poströst och det är endast medlemmar i StuFF som har rösträtt.”

Vilket ansvar och vilka skyldigheter innebär det att bli invald i StuFFs fullmäktige?

”För att beskriva vilket ansvar och vilka skyldigheter som en fullmäktigeledamot har när denne blivit invald bör jämföras med en riksdagsledamot eller kommunalfullmäktiges ledamot. Dock bör det påpekas att det inte bildas någon regering eller liknande utifrån de invalda. Däremot utser fullmäktige vilka som sitter i styrelsen och vad de skall arbeta med. Fullmäktige som helhet har ansvar för att styra och granska kårens verksamhet och bestämma vilken riktning som kåren skall gå. Kortfattat kan det beskrivas som att fullmäktige beslutar om vilken budget samt verksamhetsplan som kåren skall arbeta utifrån. Fullmäktige väljer vilka personer som skall sitta i styrelsen och konkretisera och genomföra denna verksamhetsplan utifrån de ekonomiska rammar som bestämts i budgeten. Alla dessa beslut tas på det Konstituerande mötet sedan under året beslutar fullmäktige bland annat vilka åsikter som kåren skall ha och vilka policys som skall finnas.”

På er hemsida nämns det att Stuffs fullmäktige har möjligheten att bestämma vad StuFF och dess styre ska jobba med samt vad pengarna ska användas till. Vilka frågor har StuFFs fullmäktige valt att fokusera på tidigare år, och vilken fråga brukar prioriteras högst? Hur såg fördelningen av pengar ut under StuFFs fullmäktiges styre verksamhetsår 11/12?

”De senaste åren har StuFF fokuserat mycket på att förbereda sig inför avskaffandet av kårobligatoriet samt efter dess avskaffande på att se till att de nya strukturerna och förändringarna finslipas och justeras så att de fungerar. Generellt skiljer sig inte kårens fokus mycket från år till år utan snarare väljer fullmäktige att lyfta fram några områden som det året skall drivas mer. StuFF fokuserar väldigt mycket på våra studenters utbildning och dess kvalité samt den generella arbetsmiljön då det inverkar mycket på oss studenter eftersom vi har ett så utpräglat campus universitet. Förra året hade StuFF exempelvis ett specifikt fokus inom arbetsmiljön på matplatser då det syntes i NSI:n att det fanns ett stort missnöje kring denna fråga men samtidigt arbetade StuFF med och förberedde frågan om läsplatser. Ett annat exempel på ett fokuserat område är den granskning som genomförs kring rättningstider på salstentamina. Dessa är snarare mindre fokusområden inom det övergripande arbetet med att säkerställa att alla studenter vid Linköpings universitet får en utbildning som håller hög kvalitet.

Utifrån budget är den enskilt största utgiften som StuFF har under ett verksamhetsår de sju heltidstjänsterna som utgör StuFFs styrelse (Lön, kontor, etc). Genom dessa styrelseledamöter och deras ansvarsområden utförs den största delen av StuFFs verksamhet. Oftast handlar prioriteringar och ändringar i fokus om att styra vad styrelsen arbetar med snarare än stora budgetförändringar. Dessutom utgör ersättning till sektionerna samt stödet till Nolle-P stora utgiftsposter.”

Vi tackar Eklund för att belysa oss med information om det kommande valet. Personligen funderar jag om det inte vore en idé för PA- och BVG-studenter att skapa en egen lista som kanske fokuserar på HR-frågor inom StuFF? Tåls att tänka på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *