Uppstartsmöte för mentorsprojektet

Idag var det dags för uppstartsmötet för 2011/2012-års mentorsprojekt. Mentorsprojektet är ett projekt som syftar till ett utbyte mellan personer i näringslivet som arbetar med HR-frågor och elever som går tredje året på PA-programmet. Mentorn har praktisk erfarenhet och kunskap medan adepten tillför nya studier och teorier. På detta sätt kan de två lära av varandra.

I årets projekt ingår 47 adepter och lika många mentorer. Drygt 40 av dessa deltog vid kvällens uppstartsmöte som hölls i Key1. Mötet började med att ansvariga i mentorsprojektet presenterade sig och berättade kort om vad projektet går ut på. NLU:s ordförande Rebecka Wallin berättade sedan om sina erfarenheter av mentorsskap. Hon gav diverse tips om vad man kan göra för att få ut så mycket som möjligt av sitt deltagande. Slutligen höll Caroline Lindeberg från Sveriges ingenjörer en intressant föreläsning om arbetsrätt kopplat till HR.

PSS (som även är ansvariga för mentorsprojektet) hoppas och tror att detta års mentorsprojekt kommer vara givande för alla deltagande, mentorer som adepter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *