HR-dagen 2010

Onsdagen den 24:e november var det dags för årets HR-dag. Dagen erbjöd flera intressanta pass och öppnade upp för många nya tankar och infallsvinklar in i HR-yrket. Dagen i sin helhet var riktigt bra planerad och PSS anser att det var ett riktigt nöje att få möjlighet till att få ha tagit del av denna mycket trevliga dag.

Dagen startade med incheckning vid niotiden där alla anmälda fick en varsin goodie-bag fylld med lite smått och gott från HR-dagens sponsorer. Efter det var det dags att börja röra sig in i C2 för den första föreläsningen. Salen blev fylld ganska snabbt, och det är inte så konstigt i och med att biljetterna till HR-dagen tog slut i ett nafs.

I Coluseum utanför föreläsningssalen fanns det flera utställare, däribland Bemanningsföretagen, Academic Work, Tria, SSR Akademikerförbundet och Jursek. De bjöd på godis och gav oss deltagare att prata lite närmare om vårt framtida yrkesliv, våra fackliga rättigheter och arbetsmöjligheter. Vid varje bord fanns det dessutom en tipsrundefråga, som deltagarna kunde svara på för att få möjligheten att vinna fina priser som delades ut i slutet av dagen.

Den första föreläsningen hölls av Åsa Gabriel, Senior Vicepresident, och Birgitta Roos, mångfaldsstrateg, från ICA AB. De gav oss en liten miniversion av deras ledarskapsträning för ICA cheferna inom koncernen. De började sitt pass med att poängtera hur pass fort vi skapar oss en uppfattning om en annan människa.

Sedan gick de igenom hur ICA styrs och vilka visioner och ledord de har inom koncernen, att göra varje dag lite enklare. ICA är en riktigt stor koncern som är verksam inom flera länder i Europa och i genomsnitt har de 11 miljoner kunder i sina affärer varje vecka. Inom ICA koncernen är det 50000 anställda, och det har ju sina utmaningar i sig. Det finns 500 olika befattningar inom 150 yrkesgrupper inom ICA koncernen, vilket ger en stor mångfald bland medarbetarna. Varje ICA affär är som en egen handlare som ingår under koncernen, så det är ganska mycket som skiljer olika affärer åt men det är mycket som är lika också. ICA AB har en tydlig värdegrund som de utgår ifrån, det ska vara enkelt, tryggt, personligt och inspirerande.

ICA lägger stort fokus på Cooperative Responsibility och har själva valt att ta ett stort samhällsansvar. De ser mångfald som något mycket inspirerande och anser att olika föder nytt. ICA vill att alla kan, vill och borde få möjlighet till att bidra. Detta är kanske något som vi civilpersoner har märkt av genom ICAs egna reklamfilmer där karaktären Jerry återkommer allt oftare.Mångfaldsstrategen Birgitta Roos lyfte fram detta genom att låta alla deltagare diskutera olika diskriminerinskategorier för att plocka fram hur vi ser på dessa grupper. Dessutom fick vi diskutera olika case som byggde på olika former av eventuella diskrimineringsgrunder. Det var riktigt intressant. Birgitta poängterade att allt som är olika kan utgöra grunden för diskriminering och att det gäller att förebygga diskriminering genom dialog och samarbete.

PSS talade lite närmre med Åsa Gabriel under en av pauserna för att få reda på lite mer om det praktiska HR-arbetet på ICA AB. Hon har själv ca 40 medarbetare men poängterar att HR finns överallt inom koncernen. Varje större affär har egna personalansvariga och på vissa orter har flera affärer gått ihop och delar på en personalansvarig. Hon anser att det är viktigt att man är vidsynt och att kunna se helheten när man arbetar som HR, och tycker att HR är mycket viktigt för mångfald. Hon tycker också att det är viktigt att man vågar flytta på sig och byter arbetsplats eller arbetsuppgifter ibland. Hon har själv en ekonombakgrund och har varit VD för ett klädföretag tidigare. En bra måttstock som man gå efter är att man tar sin ålder och delar den med tio för att få fram en ungefärlig ideallängd på en anställning för att nå god utveckling. Men självklar ska man inte flytta på sig för flyttandets skull, utan man ska ju ha hunnit lära sig något på sitt arbete också.

Avslutningsvis talade Åsa och Birgitta om employer branding och hur viktigt det är för ICAs arbete. Inom detta område handlar det om att marknadsföra sig som en god arbetsgivare som tar hänsyn till olikheter, balansen mellan arbets- och privatliv och hela tiden lyfta fram värdegrunden som ICAs alla handlare delar. ICAs policy för sina handlare är ”steal with pride”, vilket innebär att huvudkontoret tar fram allt som en handlare kan behöva för att göra ett got arbete. Men de har inga krav på att göra det i och med att de är egna företagare så länge de upprätthåller den goda värdegrunden som de alla delar.

Det var riktigt intressant att lyssna på Åsa och Birgitta och jag fick mig flera tankeställare, som jag kommer ta med mig in i mitt yrkesliv. Det var verkligen riktig tur att de fick dubbelt så mycket tid, på grund av sjukdom. Tack så jätte mycket för att ni kom hit till LiU!

Efter den riktigt goda lunchen som intogs i både Gasquen och skrivsalen i Kårallen fortsatte dagen med ett besök av Annakarin Runestad, personaldirektör, och Theresia Häglund, personalspecialist, från TV4 Gruppen. De började sitt pass med att prata om Tv4s upplägg och bakgrund. De sa skämtsamt att de ”snackar sig igenom dagarna”.

På TV4 har de ca 55 yrkesgrupper och de arbetar väldigt mycket projektbaserat. TV4 i sig självt är en entreprenörsuppbyggd koncern och under de senaste åren har deras utbud vuxit riktigt rejält. I och med att de arbetar projektbaserat är de dock ungefär lika många anställda i dag som de var i början av 2000talet. Att arbeta projektbaserat inom TV4 innebär att deras program produceras av produktionsbolag och det är sedan deras produkt som TV4 köper in. Inom TV4 är personalomsättningen väldigt låg mellan 2 och 5 %, vilket i sig skapar många utmaningar för HR inom koncernen. Annakarin fortsatte sitt pass med att beskriva hur HR är viktigt för framgång. Hon berättade lite mer om hur personalavdelningen var uppbyggd och hur de arbetade där. Dessutom visade hon upp lite resultat från en medarbetarundersökning.

På TV4 arbetar de utifrån fyra nyckelbegrepp; nyfiken, lyhörd, kompetent och engagerad. Dessa begrepp ska finnas med i allt som sker på TV4 och hela tiden. Annakarin och Theresia fortsatte och poängtera hur viktigt det är att ha förtroende, både inåt och utåt i organisationen. Dessutom är det viktigt att hela tiden ligga steget före, att arbeta proaktivt, och det är en utmaning i sig i den väldigt reaktiva mediabranschen. Det var riktigt intressant att lyssna på och få reda på mer om det stora företaget som vi i stort sett kommer i kontakt med dagligen. Dessutom tyckte jag att det var roligt att få reda på att det verkligen går att effektivt kunna ”snacka sig igenom en dag”.

På det stora hela tyckte jag att dagen var riktigt bra planerad och genomförd. Trots att det blivit ett avhopp med kortvarsel flöt schemat på utan några problem och det var riktigt intressanta föreläsare och utställare under dagen. Det blev ett riktigt bra utbyte mellan oss studenter och de yrkesverksamma föreläsarna och mentorerna som var där under dagen. PSS vill tacka HR-dagen så mycket för möjligheten att få komma och lyssna och vara med under dagen. Riktigt bra jobbat!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *