Rapport från Alumnidagen

Fredagen den 8:e oktober slogs för första gången i historien dörrarna upp till PULS Alumnidag. Alumnigruppen (bestående av Linnéa Eskilsson Almqvist, Carina Forslund och Cecilia Sandström) siktade högt när de tog över arbetsgruppen i vintras och började tidigt forma sin vision om en stor alumnidag till förmån för alla PULS medlemmar. De skickade ut en förfrågan till alumnerna och gensvaret på att vara med och bidra till alumnidagen var stort. Dagen såg ut att faktiskt kunna genomföras!

Föreberedelserna under våren formade sig till slut till en alumnidag med en hel dags föreläsningar och workshops. 45 studenter anmälde sig och det skulle visa sig bli en dag med uppskattade föreläsningar, alla i olika HR-områden så fanns något matnyttigt för alla.

Dagen bjöd på tre föreläsare och först ut var Lars Lindgren från BTS, en av Sveriges största utbildningsbolag med såväl internationella som nationella företag som kunder. Lars berättade om Return on investment och delgav delar av Robert Brinkerhoffs forskning i ämnet. Den visade bland annat att bara 15 % som genomgått en arbetsrelaterad kurs/utbildning provade och upplevde ett positivt resultat av det de har lärt sig. BTS arbetar mycket mer upplevelsebaserad inlärning och Lars poängterade hur viktigt det är att involvera chefer och ledning i utbildningen och skapa fokus för utbildningen redan innan den äger rum. Som kuriosa kan läggas till att Lars även är pappa till allas vår PULS-logga!

Efter lunch var det sedan dags för Annika Grundin från SAAB hade en föreläsning med temat International Assignments. Hennes roll på SAAB:s HR-avdelning är att rekrytera och förbereda medarbetare som fått tjänst utomlands, så kallade expatriater. SAAB har ca 100 medverkande i programmet som involverar både in- och utflyttande till och från Sverige. I topplistan för flest expatriater ligger Sydafrika, Sverige och Australien. Processen med en utlandsplacering tar drygt tre år varav två år spenderas i värdlandet. Programmet har flera syften. Bland annat utbyte av kompetens, implementering av nya system och teknologi, fusioner, kontroll av verksamheten eller nyetablering.

Ett uppskattat inslag i dagen var de två olika workshops som följde. Den ena hölls av Britt-Inger Eliasson vars workshop hade temat Förändring och avveckling i en organisation. Publiken fick i ”bikupa” diskutera vad vi trodde var viktigt vid neddragning av personal. Vi var ganska enade om hur det bör gå till och lyckligtvis fick vi medhåll från Britt-Inger som sedan utvecklade vårt resonemang en aning och bröt ner detaljerna i hur Holmen Paper praktiskt arbetade med detta i samband med neddragningar för några år sedan. Hon berättade också att den nya organisationens VD startade en blogg i samband med neddragningarna och uppdaterade den varje fredag med allt som skedde i arbetet med omorganiseringen. Ledorden var information, medkänsla och professionalism.

Den andra workshopen höll Susanne Trapper, från SAAB, i. Workshopen handlade om värderingsövningar i rekryteringssituationer. Deltagarna fick börja med en så kallad linjalövning, där den ena änden symboliserade för och den andra emot. Det första påståendet deltagarna skulle ta ställning till var ifall Sverige skulle fortsätta vara konkurrenskraftigt inom försvarsindustrin och det andra handlade om ifall det bara var svenska medborgare som kan betraktas som svenskar. Dessa två frågor handlade om två väsentliga delar i Susannes arbete där det finns vissa krav som behövs ställas på personer som skall rekryteras in i organisationen. Vidare fick deltagarna, i grupper om tre eller fyra, rangordna ett antal personbeskrivningar (på endast ett fåtal rader) utefter hur väl gruppen ansåg passade för en beskriven tjänst. Detta uppföljdes med diskussioner om varför vi rangordnar vissa personer högt och andra lågt. Den sista övningen som Susanne hade med sig handlade om ett fall där en anställd hade lagt upp sitt CV på Facebook och detta senare kommit fram till personens chef. Deltagarna diskuterade hur dessa sorters situationer bör hanteras och om det ens är något fel med att lägga upp sin CV information på sociala nätverk. Det som kändes starkast var efter workshopen var att det alltid kommer finnas vissa bias i en egen rekryteringsförmåga, oavsett hur mycket kunskap vi har, och att det alltid är bra att göra sig själv medveten om de faktorer som kan göra att vi gillar/ogillar en person under en rekrytering.

Sist ut, och den mest långväga gästen, var Richard Mårtensson som är HR-chef på Landstinget Dalarna och bosatt i Falun. Richard gav en mycket intressant föreläsning om hans vision om hur man genom HR-arbetet kan påverka verksamhetens mål och göra HR-arbetet lönsamt. Landstinget Dalarna har påbörjat ett arbete i att arbeta med HR på ett mer affärsmässigt sätt och genom det koppla verksamhetsmålen till individnivå. En av målsättningarna är att 75 % av de anställda inom Landstingen ska ha gjort en positiv förflyttning, horisontellt eller vertikalt i organisationen, innan 2012.

Dagen var mycket uppskattad och kommentarer under dagen var ”Intressanta föreläsare och kul att alla har helt olika intresseområden”, ”Bra dag, mer sånt här!”.

Alumnigruppen hoppas såklart att detta var början på en ny tradition och att Alumnidagen blir ett återkommande inslag i PULS-kalendern. Vi har förmånen att ha tillgång till en stor mängd framgångsrika alumner som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som gärna vill ge tillbaka till programmet. Intresset från studenterna att höra hur HR och personalarbete fungerar i verkligheten och hur alumner använder sin utbildning i karriären är stort och vi ser möjligheter att möta det intresset tack vara våra villiga alumner.

Genomförandet av dagen gick väldigt bra och det finns redan massor av idéer om hur nästa års alumnidag skulle kunna se ut. Vi kan se massvis av olika upplägg och nu när grundarbetet är gjort finns det stora möjligheter för nästa arbetsgrupp att göra dagen ännu bättre.

Alumnigruppen önskar alla åhörare och föreläsare och workshopare tack för en fantastisk dag!

PSS i samarbete med Alumnigruppen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *