Stiftelsen PAUSE utlyser ett stipendium för studier utomlands

Nytt stipendium: Kompetens i nya former

PAUSE-stipendiet för 2011 är på 100.000 kr och delas ut till en person som vill studera ”Kompetens i nya former” vid ett utländskt universitet. Flexibilitet har blivit ett nyckelord i många företag då det gäller att förbättra konkurrensförmågan, parera konjunkturcykler och varierande efterfrågan. Det har i de flesta fall inneburit att andelen medarbetare knutna till företaget med tillsvidare anställning har minskat. Deras kompetens och engagemang ersätts med tillfälligt anställda, bemanningsföretags medarbetare, konsulter och underleverantörers medarbetare. Stipendietemat är inriktat mot att fördjupa den praktiska kunskapen om vad en sådan utveckling får för konsekvenser när det gäller affärsutveckling och hur den hanteras när det gäller sådant som ledning, kompetensutveckling och lojalitet. Stipendiet söks senast den 10 november 2010. Mer information, villkor och anvisningar för ansökan finns på www.pause-stiftelse.com.

Mer information

Jörgen Hansson
Sekreterare i Stiftelsen PAUSE
Tel 0706339085
jorgen.br.hansson@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *