Att skapa nya inlägg i WordPress

Denna mall ska ses som grundläggande hjälp för att skapa nyheter på hemsidan.

Nedan beskrivs steg för steg hur man går tillväga.

1. Gå in på WWW.PERSONALVETARE.NU och logga in med ditt användarnamn och lösenord.

2. Klicka på INLÄGG i menyn till vänster (använd inte verktyget SnabbPress som syns efter inloggning).

3. Här syns en lista över samtliga inlägg på hemsidan. I rollen som författare (author) finns möjligheten att här visa inlägg även om de bara finns sparade som utkast. Klicka på NYTT INLÄGG.

4. Klicka på knappen längst till höger i verktygsfältet, den ovanför skrivfältet. Den heter VISA/GÖM FLER VERKTYG (ALT+SHIFT+Z).

5. Skriv titeln (rubriken) på inlägget, följt av ingress och brödtext. Se bild (klickbar) för detaljer om hur man skriver ett inlägg.
OBS! Tänk på att inte använda länkar eller dylikt i ingressen – den består endast av ren text!

6. Om textfältet är för litet, dra i det högra nedre hörnet under scrollen (där det står Utkast sparat kl.HH.MM).

7. När texten är skriven är det dags att förhandsgranska inlägget. Klicka på FÖRHANDSGRANSKA i fältet Publicera till höger om textfältet (se bild).

8. Om du vill ändra någonting är det bara att gå tillbaka till administrationsdelen och ändra i texten. Om du är nöjd kan du klicka på den blå knappen, PUBLICERA.

9. Klart! Nu har inlägget lagt sig längst upp på förstasidan.

ÖVRIGT:
Du kan ändra i inlägget längre fram om du vill. Om inlägget ska ligga i någon kategori, dvs. i menyn (t ex under PiLS – PiLS tipsar!), ta kontakt med Webmaster.