Glädjande statistik från VHS

Roligt nog är intresset för PA-programmet i Linköping fortsatt högt. Detta visar statistiken över höstantagningen från VHS, Verket för högskoleservice.

Dan Rönnqvist, programansvarig (inom programmet mer känd som Danne) kommenterar:

Det är riktigt roligt att se att vi har en attraktiv utbildning. Trots att fler lärosäten har startat PA-utbildningar har detta inte påverkat antalet förstahandssökanden som varit likartat över ett antal år och i år har det totala söktrycket ökat ganska markant.

Det är naturligtvis många faktorer som bidrar till att vi har ett attraktivt program. Att det är ett sammanhållet programmet med en genomtänkt struktur och en tydlig arbetslivs inriktning tror jag är viktigt liksom att det finns många engagerade lärare och studenter som tar ansvar för utbildningen. Ett stort tack till er alla som har arbetat för och som arbetar för att utveckla programmet!

Så här ser siffrorna ut från höstens antagning:stats



 

Källa: Verket för högskoleservice