Mallar

Här finns samtliga mallar som arbetsgrupperna behöver.

Arbetsbeskrivning (.doc)

Halvårsrapport (.doc)

Motion(.doc)

Redovisning av ekonomiska händelser(.xls)

Bidragsmall för äskanden inom PULS (.pdf)

Bidragsmall för äskanden inom PULS (.doc)

Loggbok för telefonersättning (.xls)

Loggbok bensinersättning (.xls)

PULS bidragspolicy (riktlinjer för äskande och lån) (.pdf)

Testamente Arbetsgrupp (.doc)

Testamente Post (.doc)

Verksamhetsberättelse (.doc)

Verksamhetsplan (.doc)

Mall för motion (.doc)

Kursutvärderingsmall för årskursrepresentanter (.doc)