Utskick

HUR GÖR JAG UTSKICK TILL PULS MEDLEMMAR?

Varje gång arbetsgrupperna ska skicka ut något till PULS medlemmar måste dessa stämma av med PULS styrelses medlemsansvarig att detta är okej. Medlemsansvarig är ansvarig för att ha koll på att det som skickas till PULSmedlemmar och att mailen inte missbrukas. Detta är för att medlemmarna inte ska behöva få X-antal påminnelser om exempelvis biljettsläpp och dylikt, samt att LiU inte vill att mailen ska belastas med onödig trafik inom sektionerna.

Jag som medlemsansvarig behöver inte veta ordagrant vad ni ska skriva. Jag vill däremot veta vad det handlar om och när ni vill maila ut det. Ni måste vänta på mitt godkännande för att ni ska få skicka ut det.

Mig når ni på medlem@personalvetare.nu.När utskicket väl ska göras:

– Alla mail ska skickas från den specifika arbetsgruppens mail. Ska exempelvis maxPULS skicka ut information ska detta ske från just maxpuls@personalvetare.nu.

– Alla mail ska skickas till ”hemlig kopia”, INTE till ”mottagare”. Detta för att det inte ska kunna uppstå diskussioner på mailen. Medlemmarna ska kunna svara avsändaren, men ingen annan ska kunna se detta.

– Om man ska skicka ut mail varje vecka, som exempelvis maxPULS gör, behöver man INTE kolla med mig. Dock vill jag veta om man planerar någon form av veckoinformation. Och planeras sedan ett utskick utöver det vanliga måste detta godkännas av mig. Det är alltså inte okej att anta att man får skicka mail om andra saker.

– Jag har alla mailaddresser till arbetsgrupperna inom PULS. Vill ni ha tag på en av dessa mailaddresser kontaktar ni mig.

Har ni några övriga frågor så tveka inte att höra av er till mig med dessa!

Medlemsansvarig PULS 2016 medlem@personalvetare.nu

PULS är en Grön Sektion Var vänlig beakta detta innan du skriver ut dokumentet.