Styrelsen 2020

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2020:

Ordförande: Rickard Jaas
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

Vice ordförande: Linda Olsson
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig:  Ellinor Östervall
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

Ordförande i Näringslivsutskottet: Victor Thyrstedt
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Ordförande i sociala utskottet:  Ida Norstroem
Kontakt: socialt@personalvetare.nu

Ordförande utbildningsutskottet: Sofia Jönsson & Klara Klingberg
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

Sponsoransvarig: Denise Cetin
Kontakt: spons@personalvetare.nu

Medlemsansvarig: Henny Eriksen
Kontakt: medlem@personalvetare.nu

Arbetsmiljöombud: Rebecka Christensson
Kontakt: amo@personalvetare.nu 

Informationsansvarig: Julia Olsson
Kontakt: info@personalvetare.nu