Styrelsen 2019

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2019:

Ordförande: Karin Hamberg
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

Vice ordförande: Andrea Ammilon
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig: Tova Bergqvist
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

Ordförande i Näringslivsutskottet: Victor Thyrstedt
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Ordförande i sociala utskottet: Oliver Liss
Kontakt: socialt@personalvetare.nu

Ordförande utbildningsutskottet: Hampus Jendle
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

Sponsoransvarig: Malin Hedström
Kontakt: spons@personalvetare.nu

Medlemsansvarig: Linnea Sjöquist
Kontakt: medlem@personalvetare.nu

Arbetsmiljöombud: Andreas Nilsson
Kontakt: amo@personalvetare.nu 

Informationsansvarig: Linda Wiström
Kontakt: info@personalvetare.nu