Styrelsen 2021

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2021:

 

 

 

 

 

Ordförande: Alva Ölander
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

Vice ordförande: Elin Solnevik
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

Ekonomiansvarig:  Malin Jönsson
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

Spons- och näringslivsansvarig: Fanny Andersson
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

Marknadsföringsansvarig: Frida Jahrl
Kontakt: marknadsforing@personalvetare.nu

Aktivitetsansvarig:  Karin Hamberg
Kontakt: aktivitet@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

Utbildningsansvarig: Stina Hullfors
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöombud: Emma Preuss
Kontakt: amo@personalvetare.nu

Informationsansvarig: Wilma Persson
Kontakt: info@personalvetare.nu

General: Amanda Andersen
Kontakt: general@personalvetare.nu

Chief: Stéphanie Aroni
Kontakt: chief@personalvetare.nu