Studiebesöks- & gästföreläsargruppen

Studiebesök­ och gästföreläsargruppen är en del av PULS näringslivsutskott och fungerar som en länk mellan studenterna inom PULS sektion och arbetslivet. Vi anordnar både intressanta föreläsningar, spännande studiebesök samt praktiskt givande workshops.

Studiebesök

Studiebesök anordnas för alla årskurser som ett komplement till föreläsningarna och litteraturen. Syftet med studiebesöken är att ge studenterna en verklighetsanknytning mellan teori och en bild av hur arbetslivet kan se ut.

Gästföreläsningar

Tanken är att kurserna vi läser under vår utbildning ska gästas av föreläsare som kan koppla utbildningen mer praktiskt mot arbetslivet. Målet är att hitta föreläsare som arbetar i olika områden inom HR eller andra områden som kan vara intressanta för oss som personalvetare. Vår målsättning är att ha minst en extern gästföreläsare under vårt år.

Vi tar givetvis emot förslag från studenter vad gäller intressanta ämnen eller teman på studiebesök, föreläsningar eller workshops. Vi ser gärna att företag och organisationer kontaktar oss för att arrangera event ihop med PULS.

Representant för studiebesök-­ och gästföreläsargruppen under 2019 är: Simon Bergstrand, Mimmi Säll & Rebecka Perry

Studiebesök­ och gästföreläsargruppen når du på följande e­mail: externkontakt@personalvetare.nu