Om PSS

PULS sektionsskribenter är en gammal arbetsgrupp i ett nytt format.

Tidigare var namnet PULS sektionsmagasin (PSM) vilken kom ut i tryckt pappersformat till PULS medlemmar. Under årsmötet den 27/1-2010 lade styrelsen 2009 tillsammans med styrelsen 2010 fram en proposition som yrkar på att arbetsgruppen PSM ska byta namn till PSS – PULS sektionsskribenter. Tillsammans med propositionen kom en ny arbetsbeskrivning. Istället för att ge ut en tidning kommer nu PSS att producera artiklar som med jämna mellanrum publiceras på PULS hemsida. Artiklarna kommer att ha anknytning till antingen universitet, sektionen eller till programmet.

Om man har några artikelidéer, frågor eller tips, går det bra att kontakta PSS på pss@personalvetare.nu