Om PA, BVG och Master HRM/HRD

Nedan finner du information om PA-programmet, BVG samt Masterprogrammet HRM/HRD.

Kandidatprogrammet i Personal- och Arbetsvetenskap (180 hp)

Arbetslivet behöver människor med gedigna och breda kunskaper i bland annat beteendevetenskap, organisationsteori och ekonomi. Människor med förmåga att analysera, med helhetssyn och kritiskt tänkande.

Studierna på programmet för Personal- och arbetsvetenskap bygger på samverkan mellan flera olika ämnen. Främst beteende- och samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Vi är också måna om att aktuell forskning får inflytande på utbildningens innehåll och de flesta av våra lärare forskar inom områden som har direkt anknytning till programmet. Lärande i arbetet, ledarskap och utveckling av grupper och organisationer är några exempel.

För mer information se programmets hemsida: http://www.liu.se/utbildning/program/F7KPA

Beteendevetenskaplig Grundkurs, BVG (60 hp)

Kursen syftar till att den studerande skall förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av psykologiska, pedagogiska och sociologiska perspektiv.

För mer information se kursens hemsida: http://www.ibl.liu.se/student/bvg/om_kursen

Master HRM/HRD

Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program för dig som vill fördjupa din kompetens inom HR-området. Masterprogrammet har en tydlig profil mot beteendevetenskap (pedagogik, psykologi och sociologi) och företagsekonomi och HR-frågor behandlas från såväl ett forsknings- som ett praktikperspektiv.

För mer information se programmets hemsida: http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/F7MHR/student?l=sv